destiny 2 credit card | ThaiGameGuide

Destiny 2 : วิธีซื้อเกม และแหล่งซื้อเกม

สำหรับเกม Destiny 2 นั้น เป็นเกมที่อยู่บน Steam เราสามารถซื้อได้จากหลายแหล่งด้วยกัน แต่ในที่นี่เราจะแนะนำจาก 2 แหล่งที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อกันครับ แหล่งที่ 1 : ซื้อจาก Battle.net โดยตรง เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด แต่แนะนำให้ซื้อในช่วงที่ลดราคาเท่านั้น แหล่งที่ 2 : ซื้อจาก

Read more