Destiny 2 : Error code chive

สำหรับคนที่เล่นเกม Destiny 2 แล้วพบเจอกับปัญหา Graphics failed to initialze ซึ่งมี Error code : chive แล้วยังหาทางแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ลองอ่านบทความนี้ดูครับ ลักษณะของปัญหาและอาการ เมื่อเรากด Play เพื่อเข้าเล่นเกม Destiny

Read more