Not the Cow Level

Not the Cow Level นั้น เป็นกิจกรรมพิเศษ ฉลองครบรอบของเกม Diablo III ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคมเท่านั้น โดยกิจกรรมนี้ เราสามารถเริ่มต้นได้จากการตามหา Herald to the Queen

Read more