error | ThaiGameGuide

Destiny 2 : Error code saxophone

สำหรับคนที่เล่นเกม Destiny 2 แล้วพบเจอกับปัญหา You must restart the application using Blizzard’s Battle.net App in order to play Destiny 2. ซึ่งมี

Read more

Destiny 2 : Error code chive

สำหรับคนที่เล่นเกม Destiny 2 แล้วพบเจอกับปัญหา Graphics failed to initialze ซึ่งมี Error code : chive แล้วยังหาทางแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ลองอ่านบทความนี้ดูครับ ลักษณะของปัญหาและอาการ เมื่อเรากด Play เพื่อเข้าเล่นเกม Destiny

Read more

Portal Knights : เข้าเกมไม่ได้ เข้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สำหรับคนที่เล่น Portal Knights แล้วพบกับปัญหา “เข้าเกมไม่ได้ เข้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจาก Windows ที่ใช้งานอยู่เป็น Windows 32 bit เพราะตัวเกมรองรับเฉพาะ Windows 64 bit

Read more

Osiris: New Dawn : เข้าเกมแล้วจอเป็นสีชมพู

สำหรับคนที่เล่น Osiris: New Dawn แล้วพบกับปัญหา “เข้าเกมแล้วจอเป็นสีชมพู” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากการ์ดจอไม่รองรับ Unity ในเวอร์ชั่นนี้ จากการที่ Osiris: New Dawn ได้อัพเกรดเวอร์ชั่นของ Unity เป็นเวอร์ชั่นใหม่

Read more

The Wild Eight : ไม่สามารถเก็บไอเทมที่พื้น หรือ เปิดกล่องได้

สำหรับคนที่มีปัญหาเมื่อเล่นเกม The Wild Eight แล้วพบกับปัญหา ไม่สามารถเก็บไอเทมที่พื้น หรือ เปิดกล่องได้ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากบัคของเกม ปัญหานี้เกิดจากบัคของเกม ซึ่งจะเกิดได้บ่อยสำหรับเกมเวอร์ชั่นก่อน v0.3.4 เท่านั้น เพราะตัวเกมหลังจากอัพเดตเวอร์ชั่นนี้แล้ว เราก็จะพบเจอปัญหานี้น้อยลง แนวทางแก้ไข

Read more

The Wild Eight : เข้าเกมมาแล้ว ไม่มีเมนูอะไรเลย

สำหรับคนที่มีปัญหาเมื่อเล่นเกม The Wild Eight แล้วพบกับปัญหา เข้าเกมมาแล้ว ไม่มีเมนูอะไรเลย วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากบัคของเกม สำหรับปัญหานี้ จะเกิดขึ้นกับเกมเวอร์ชั่นก่อน v0.3.4 เท่านั้น เพราะตัวเกมหลังจากอัพเดตเวอร์ชั่นนี้แล้ว เราก็จะไม่พบเจอปัญหานี้อีกต่อไปแล้ว แนวทางแก้ไข อัพเดตเวอร์ชั่นของเกมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Read more

ARK: Survival Evolved : เข้าเกมไม่ได้ หลุดตั้งแต่เข้าเกม

สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “เข้าเกมไม่ได้ หลุดตั้งแต่เข้าเกม” สำหรับอาการก็คือ เข้าเกมแล้ว ยังไม่ทันเข้าถึงหน้าเมนูเกม เกมก็ Error แล้วหลุดออกจากเกมซะแล้ว วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดหรืออัพเดตอาจจะเสียหรือสูญหาย ในบางครั้งเกมที่ดาวน์โหลดมา อาจจะเสียหาย

Read more

MOBIUS FINAL FANTASY : วิธีเล่นแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)

สำหรับคนที่เล่นเกม MOBIUS FINAL FANTASY นั้น เราสามารถปรับเกมให้สามารถเล่นในแบบ เต็มหน้าจอ (Full Screen) ได้โดยใช้วิธีดังนี้ ให้เรากด Alt + Enter เราก็จะสามารถเล่นเกมในแบบ เต็มหน้าจอ ได้ และหากเรากดอีกครั้ง ก็จะเป็นการเปลี่ยนกลับมาใช้งานแบบ โหมดหน้าต่าง (Windows

Read more

MOBIUS FINAL FANTASY : เกมไม่ขยายหน้าเต็มจอ

สำหรับคนที่มีปัญหาเมื่อเล่นเกม MOBIUS FINAL FANTASY บน Steam แล้ว เกมไม่ขยายเต็มหน้าจอ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากเกมไม่สามารถตั้งแบบเต็มจอได้ ถึงแม้เกมจะสามารถปรับขนาดจอเกมได้ แต่เราไม่สามารถปรับเกมแบบ เต็มหน้าจอ (Full Screen) จากภายในเกมได้เลย แต่ว่าเราสามารถใช้ปุ่มลัดเพื่อเล่นเกมแบบ

Read more

Portal Knights : ปัญหาภาษาต่างดาว

สำหรับคนที่เล่นเกม Portal Knights แล้วตัวหนังสือในเกมอ่านไม่ออก หรือกลายเป็นภาษาต่างดาว วิธีการแก้ไขนั้น สามารถทำได้ดังนี้ครับ ปัญหานี้จะเกิดกับคนที่ใช้ Steam เวอร์ชั่นภาษาไทยเท่านั้น เพราะระบบจะเลือกให้เกมใช้งานเป็น ภาษาไทย อย่างอัตโนมัติ จึงทำให้เกิดปัญหานี้ วิธีการแก้ไขก็คือให้เราไปที่เกม LIBRARY -> Portal Knights จากนั้นคลิกขวาเลือก

Read more