path-of-exile

Path of Exile : ปุ่มควบคุม (Control)

January 7, 2017 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Path of Exile นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ Input สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม […]

Creativerse

Creativerse : วิธีสร้าง World และตั้งค่า World

October 25, 2016 Gametoon 3

World ในเกม Creativerse ก็เปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์ย่อยของเกม ซึ่งถูกจัดการโดยเซิร์ฟเวอร์ของเกม Creativerse ซึ่ง World เหล่านี้จะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนที่เราจะสร้าง World สิ่งสำคัญก็คือ การตั้งค่า […]

feel-the-snow

Feel The Snow : วิธีเล่นแบบ LAN และออนไลน์ (Online) [Multiplayer + Co-op]

October 18, 2016 Gametoon 0

สำหรับเกม Feel The Snow นั้น นอกจากเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้วก็ยังสามารถเล่นแบบ เล่นหลายคน (Multiplayer) ผ่านการเล่นแบบในแบบ […]