ARK: Survival Evolved : Patch 258.2

รายละเอียดการอัพเดต Patch 258.2 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (31 พฤษภาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขปัญหาของ Texture ที่ส่งผ่านข้อมูลช้าเกินไป แก้ไขให้ Explorer Note / ตัวอย่าง

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 257.0

รายละเอียดการอัพเดต Patch 257.0 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (6 พฤษภาคม 2017) สิ่งปลูกสร้างใหม่ในเกม TEK Megalodon Saddle ทำให้ฉลามของเราสามารถยิงเลเซอร์ได้ TEK Turret เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Auto

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 256.0

รายละเอียดการอัพเดต Patch 256.0 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (31 มีนาคม 2017) สิ่งปลูกสร้างใหม่ในเกม TEK Underwater Bases เป็น สิ่งปลูกสร้าง ใต้น้ำ พร้อมเครื่องผลิต ออกซิเจน

Read more