Guild Wars 2 : วิธีซ่อมไฟล์เกม

สำหรับคนที่เล่นเกม Guild Wars 2 แล้วพบเจอกับปัญหา Error อยู่บ่อยครั้ง สาเหตุจริงๆของปัญหานี้ อาจจะเกิดจากไฟล์เกมที่เราดาวน์โหลดหรืออัพเดตสูญหาย หรือเสียหายก็เป็นได้ ดังนี้นการซ่อมไฟล์เกมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับวิธีการซ่อมไฟล์เกมนั้น เริ่มแรกให้เราสร้าง Shortcut ของ ตัวติดตั้งและอัพเดตเกม (Game Launcher) หรือ Gw2.exe

Read more

Guild Wars 2 : เกมดาวน์โหลดค้างหรือดาวน์โหลดไม่ได้

สำหรับคนที่เล่นเกม Guild Wars 2 แล้วพบเจอกับปัญหา เกมดาวน์โหลดค้างหรือดาวน์โหลดไม่ได้ แล้วยังหาทางแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ลองอ่านบทความนี้ดูครับ ลักษณะของปัญหาและอาการ เมื่อเราดาวน์โหลดหรืออัพเดตเกมผ่าน ตัวติดตั้งและอัพเดตเกม (Game Launcher) แล้วเกมยังคงดาวน์โหลดค้างที่ตำแหน่งเดิม สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น? สมมติฐานที่ 1 : เกิดจาก อินเทอร์เน็ต

Read more