Guild Wars 2 : Ascent to Madness

Ascent to Madness เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเทศกาล ฮาโลวีน (Halloween) ของทุกปีในเกม Guild Wars 2 และกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Living World Season 1 ที่ชื่อว่า The Shadow of the

Read more