Guild Wars 2 Engineer | ThaiGameGuide

เล่นคลาส (Professions) ไหนดี?

การเลือกเล่นคลาสหรืออาชีพ (Professions) ใน Guild Wars 2 นั้น ควรเลือกเล่นตามสไตล์การเล่นของเรา บทบาท (Role) ที่เราอยากจะเล่นเป็นหลัก สำหรับคนที่อยากเล่น Healer เกมนี้ไม่มีความจำเป็นเท่าไรนัก เพราะทุกคลาสสามารถฟื้นพลังตัวเองได้ เพียงแค่ประสิทธิภาพจะมากหรือน้อยต่างกันเท่านั้น สำหรับคลาสหรืออาชีพ (Professions) ใน Guild

Read more