Guild Wars 2 : Level-80 Boost

Level-80 Boost เป็นไอเทมที่เราได้รับเมื่อเราซื้อ Guild Wars 2: Heart of Thorns หรือ Guild Wars 2: Path of Fire ซึ่งไอเทมนี้ จะช่วยให้เราสามารถข้ามการเก็บเลเวลตัวละครที่อาจจะยาก และน่าเบื่อสำหรับบางคนไปได้ เพราะในช่วงแรกของการเก็บเลเวลจนถึง เลเวล

Read more