Guild Wars 2 : วิธีซ่อมไฟล์เกม

สำหรับคนที่เล่นเกม Guild Wars 2 แล้วพบเจอกับปัญหา Error อยู่บ่อยครั้ง สาเหตุจริงๆของปัญหานี้ อาจจะเกิดจากไฟล์เกมที่เราดาวน์โหลดหรืออัพเดตสูญหาย หรือเสียหายก็เป็นได้ ดังนี้นการซ่อมไฟล์เกมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับวิธีการซ่อมไฟล์เกมนั้น เริ่มแรกให้เราสร้าง Shortcut ของ ตัวติดตั้งและอัพเดตเกม (Game Launcher) หรือ Gw2.exe

Read more

การซ่อมแซมไอเทม (Repair)

การซ่อมแซมไอเทม (Repair) ในเกม Guild Wars 2 นั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะของสวมใส่เกือบทุกอย่างในเกม หากเราใช้งานแล้วย่อมมีการเสียหายอย่างแน่นอน และสิ่งที่ทำให้ไอเทมที่เราสวมใส่เสียหายนั้น ก็คือการตายภายในเกม โดยสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปก็คือ ความทนทานของสวมใส่ต่างๆที่เรากำลังสวมอยู่ ทุกครั้งที่เราตาย ระบบจะสุ่มลดความทนทานของๆสวมใส่ที่เรากำลังใส่อยู่ และถ้าหากความทนทานหมดไปแล้ว ไอเทมชิ้นนั้นก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะสูญเสียค่าสถานะ (Attribute)

Read more