ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ดับหรือปิดตัวเอง

สำหรับคนที่พบเจอปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองหรือปิดตัวเอง ระหว่างที่เรากำลังใช้งานอยู่ ลองอ่านดูครับ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือไม่เสถียร – เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่มีไม่เพียงพอหรือไม่เสถียรพอ ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากไฟฟ้าที่จ่ายมาไม่เพียงพอ หรือไฟตกก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จนต้องปิดตัวเองลงไป แนวทางแก้ไข : กรณีที่เกิดจากอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Power supply หรือสายจ่ายไฟมีปัญหา อาจจะต้องหาอุปกรณ์ใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นต้น

Read more