increase max player | ThaiGameGuide

Codename CURE : วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นแบบ 6 คน

สำหรับเกม Codename CURE นั้น โดยปกติ เราจะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่มีจำนวนผู้เล่นสูงสุดได้เพียงแค่ 5 คนเท่านั้น แต่ว่าเรามีเคล็ดลับพิเศษที่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้เป็น 6 คนได้ จำนวนผู้เล่นสูงสุดที่สามารถรองรับได้คือ 6 คนเท่านั้น ไม่สามารถปรับมากกว่านี้ได้ โดยวิธีนี้สามารถทำได้กับการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server เท่านั้น โดยให้เราไปที่ไฟล์

Read more