Killing Floor 2 : วิธีใช้งาน WebAdmin

สำหรับคนที่เปิด Dedicated Server ของเกม Killing Floor 2 นั้น เราสามารถใช้งาน WebAdmin เพื่อควบคุมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ เริ่มแรกให้เราทำการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน WebAdmin ก่อน โดยให้เราเข้าไปที่ \KFGame\Config\ จากนั้นแก้ไขไฟล์ KFWeb.ini ด้วย Notepad

Read more