ARK: Survival Evolved : Patch 258.44

รายละเอียดการอัพเดต Patch 258.44 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (3 มิถุนายน 2017) รายละเอียดอัพเดต Shocking Darts สามารถสร้างขึ้นได้จาก Tranq Darts เท่านั้น ไม่ใช่จาก Shocking

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 258.42

รายละเอียดการอัพเดต Patch 258.42 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (3 มิถุนายน 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขบัคบัพของ Liopleurodon ที่ไม่มีผลกับกล่องไอเทมต่างๆ แก้ไขการทับซ้อนของ Gorilla arena และ Dragon

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 257.0

รายละเอียดการอัพเดต Patch 257.0 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (6 พฤษภาคม 2017) สิ่งปลูกสร้างใหม่ในเกม TEK Megalodon Saddle ทำให้ฉลามของเราสามารถยิงเลเซอร์ได้ TEK Turret เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Auto

Read more