Moonbase Alpha

Moonbase Alpha เป็นเกมแนว Simulation , Sandbox และ Puzzle ขององค์การ NASA ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของนักบินอวกาศ เมื่ออยู่บนอวกาศ และแน่นอนครับเกมนี้เป็น เกมเล่นฟรี (Free to Play) โดยภายในเกม เราต้องสวมบทบาทเป็นนักบินอวกาศ พร้อมการภารกิจซ่อมแซมบนดวงจันทร์ ซึ่งภารกิจก็คือ เราจะต้องกู้ระบบ ออกซิเจน

Read more