Onmyoji : โคะทามะ (Gyokuju)

โคะทามะ (Gyokuju) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น พลังป้องกัน ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : โบนัสป้องกัน 30% เมื่อใส่ครบ 4

Read more