Onmyoji : ภูติพฤกษา (Juyou)

ภูติพฤกษา (Juyou) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น พลังชีวิต ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : โบนัส HP 15% เมื่อใส่ครบ

Read more