Path of Exile : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Path of Exile นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ Input สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด 1-5 กดใช้ ขวดยา (Flask)

Read more

Creativerse : การถือครองพื้นที่ (Claim)

การถือครองพื้นที่ (Claim) เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้กับทุกๆ World ในเกม Creativerse โดยพื้นที่ที่ถูกเรา Claim แล้วก็จะมีแต่เราเท่านั้น ที่จะสามารถจัดการสิ่งต่างๆบนพื้นที่เหล่านั้นได้ โดยผู้เล่นอื่นๆ จะไม่สามารถเข้ามาทำอะไรในพื้นที่ของเราได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเราเสียก่อน โดยพื้นที่ที่ถูก Claim แล้ว จะมีการแสดงอาณาเขตให้เห็นอย่างชัดเจน โดยพื้นที่ว่างที่ไม่มีกรอบ คือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูก Claim

Read more

ARK: Survival Of The Fittest : สิ่งที่แตกต่างเมื่อเทียบกับ ARK: Survival Evolved

สำหรับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง ARK: Survival Of The Fittest และ ARK: Survival Evolved มีดังนี้ ARK: Survival Evolved ARK: Survival Of The Fittest หน้า

Read more

King Arthur’s Gold : โหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) และ Co-op

เกม King Arthur’s Gold นั้น มีโหมดการเล่นหลักคือการเล่นแบบ มัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) และ Co-op โดยการเล่นแบบ Co-op นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 โหมดด้วยกัน คือ Challenges! (Challenge) Sandbox (Sandbox)

Read more

King Arthur’s Gold : Take The Halls

Take The Halls ในเกม King Arthur’s Gold นั้น เป็นโหมดการเล่นในแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) เราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ในโหมดนี้ได้โดยการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server : วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server โดยโหมดการเล่นนี่จะแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม

Read more

King Arthur’s Gold : Team Deathmatch

Team Deathmatch ในเกม King Arthur’s Gold นั้น เป็นโหมดการเล่นในแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) เราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ในโหมดนี้ได้โดยการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server : วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server โดยโหมดการเล่นนี่จะแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม คือ

Read more

King Arthur’s Gold : Capture The Flag

Capture The Flag ในเกม King Arthur’s Gold นั้น เป็นโหมดการเล่นในแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) เราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ในโหมดนี้ได้โดยการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server : วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server โดยโหมดการเล่นนี่จะแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม

Read more

Hurtworld : โหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) และ Co-op

เกม Hurtworld นั้น มีโหมดการเล่นหลักคือการเล่นแบบ มัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) เป็นหลัก โดยระบบการเล่นเน้นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน (PvP) เป็นหลัก การต่อสู้ แย่งชิง ทำลาย เราสามารถทำได้เมื่อเราเล่นเกมนี้ แต่ในเกม Hurtworld ก็มีส่วนที่เป็นการต่อสู้กับ NPC แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบการเล่นแบบ PvE

Read more