Overwatch : Widowmaker

Widowmaker เป็นหนึ่งใน ตัวละคร (Characters) ในเกม Overwatch ข้อมูลของตัวละคร Widowmaker equips herself with whatever it takes to eliminate her targets, including mines

Read more

Iron Brigade : อาวุธ (Weapons)

อาวุธ (Weapons) ในเกม Iron Brigade มีอยู่หลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย สิ่งที่กำหนดจำนวนของอาวุธที่เราสามารถสวมใส่ได้ก็คือ Chassis ของ Trench รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Trench โดยอาวุธแต่ละประเภทต้องการจำนวนช่องสวมใส่ไอเทมแตกต่างกันออกไป Machine Guns Machine Guns ที่สามารถหาซื้อได้

Read more

Codename CURE : คลาส (Classes)

สำหรับ คลาส (Classes) ในเกม Codename CURE เป็นส่วนสำคัญที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ เพราะการเลือก คลาส จะเป็นตัวแบ่งหน้าที่ของผู้เล่นแต่ละคน ว่าจะต้องทำหน้าที่อะไร ซึ่งแต่ละ คลาส ก็จะมีอาวุธและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ผู้เล่นสามารถเลือกคลาสเหมือนกันได้ไม่เกินคลาสละ 2 ตัวละคร Pointman Pointman มีปืน

Read more