Staxel : สเปคเครื่องที่ใช้เปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

สำหรับคนที่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server ของเกม Staxel ควรจะเช็คสเปคให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของเครื่องที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อาจจะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกิดความผิดปกติได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ก็อาจจะไม่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ได้เลย 1 เซิร์ฟเวอร์ สามารถรองรับได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ว่าสามารถรองรับผู้เล่นได้มากน้อยเพียงใด จำนวนผู้เล่นและกิจกรรมที่ทำในขณะนั้นจะส่งผลต่อปริมาณของทรัพยากรที่ใช้งานโดยเฉพาะ CPU จำนวนที่แนะนำต่อเซิร์ฟเวอร์ คือ

Read more