Staxel : ปุ่มควบคุม (Controls)

ปุ่มควบคุม (Controls) ต่างๆใน Staxel นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของปุ่มต่างๆแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย สำหรับเกมนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆได้ ซึ่งรายละเอียดการตั้งค่าปุ่มจะมีหน้าต่างอธิบายในช่วงเริ่มต้นเกม รายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกม ปุ่ม รายละเอียด W A S D เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ Space

Read more