Stayin’ Alive : ตัวเกมทดลองเล่น (Demo)

สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นเกม Stayin’ Alive ก่อนที่เราจะซื้อเกมนี้ เราก็สามารถดาวน์โหลด ตัวเกมทดลองเล่น (Demo) ของเกมนี้มาทดลองเล่นก่อนได้เลย ซึ่งแน่นอนเลยว่า ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย โดยเราสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ผ่านทาง Steam ได้ทันทีเลยครับ ตัวเกมทดลองเล่น (Demo) ไม่ใช่เกมตัวเต็มฉบับสมบูรณ์ หากเราต้องการเล่นเกมนี้ในฉบับสมบูรณ์ ต้องเป็นเจ้าของเกมนี้บน Steam เท่านั้น

Read more