วิธีการซื้อ Steam Wallet Code ที่ 7-Eleven

สำหรับคนที่ไม่สามารถซื้อเกม หรือเติม Steam Wallet ได้จาก Steam โดยตรง ก็สามารถซื้อ Steam Wallet Code ที่ 7-Eleven แทนได้ โดยบริษัท ยูนิทรัย (UNITRY) ขั้นตอนการซื้อ Steam Wallet

Read more