Creativerse : ระเบิดทีเอ็นที (TNT)

ระเบิดทีเอ็นที (TNT) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำลาย บล็อก (Block) ต่างๆในเกม Creativerse ซึ่งในบางครั้ง เราก็สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธสำหรับโจมตีศัตรูได้ด้วย โดย TNT จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกัน โดยแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป TNT (ข้อมูลเพิ่มเติม) : ทำลายบล็อกในชั้นพื้นผิวได้ Large

Read more

Creativerse : การถือครองพื้นที่ (Claim)

การถือครองพื้นที่ (Claim) เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้กับทุกๆ World ในเกม Creativerse โดยพื้นที่ที่ถูกเรา Claim แล้วก็จะมีแต่เราเท่านั้น ที่จะสามารถจัดการสิ่งต่างๆบนพื้นที่เหล่านั้นได้ โดยผู้เล่นอื่นๆ จะไม่สามารถเข้ามาทำอะไรในพื้นที่ของเราได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเราเสียก่อน โดยพื้นที่ที่ถูก Claim แล้ว จะมีการแสดงอาณาเขตให้เห็นอย่างชัดเจน โดยพื้นที่ว่างที่ไม่มีกรอบ คือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูก Claim

Read more

Creativerse : วิธีสร้าง World และตั้งค่า World

World ในเกม Creativerse ก็เปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์ย่อยของเกม ซึ่งถูกจัดการโดยเซิร์ฟเวอร์ของเกม Creativerse ซึ่ง World เหล่านี้จะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนที่เราจะสร้าง World สิ่งสำคัญก็คือ การตั้งค่า REGION เป็น Asia เราสามารถสร้าง World

Read more