หีบเก็บของ (Storage chest)

หีบเก็บของ (Storage chest) หรือช่องเก็บ วัตถุดิบ (Materials) ในเกม Toukiden: Kiwami นั้น นับว่าเป็นสิ่งทีสำคัญมาก หลายๆคนอาจจะประสบปัญหาสำคัญคือช่องเก็บของไม่เพียงพอ ซึ่งเริ่มต้นเกมมา เราจะได้รับจำนวน 99 ช่อง ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ หีบเก็บของ ของเรามีพื้นที่ไม่เพียงพอ เราก็จะไม่สามารถเก็บไอเทมเหล่านั้นได้

Read more