หน้าต่างต่อสู้ (Battle screen)

สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับ หน้าต่างต่อสู้ (Battle screen) ในเกม Toukiden: Kiwami นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Weapon Gauge – หลอดท่าไม้ตายของอาวุธ Health Gauge – หลอดพลังชีวิต Player info – ข้อมูลของผู้เล่น

Read more