การขอพร (Offering Box)

การขอพร (Offering Box) เป็นกล่องที่เมื่อ เราทำการบริจาคเงินแล้ว เราจะมีโอกาสได้รับบัพ (Boost) ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของเราชั่วคราว ในภารกิจ (Missions) โดยระบบนี้จะมีการแนะนำวิธีการใช้ในโหมดเนื้อเรื่อง (Story mode) ด้วย สำหรับการใช้งาน ก็เพียงเรากดที่ Offering Box โดยเราจะสามารถเลือก Pray

Read more