Tenko

Tenko ในเกม Toukiden: Kiwami นั้น เป็นอีก 1 ระบบในเกมที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการค้นหาวัตถุดิบ (Materials) ให้กับเรา โดยเมื่อเราเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลัก Chapter 2 : The Mighty Gather เราจะได้พบกับ Kikka

Read more