Black Seed Scourge

Black Seed Scourge นั้น เป็นอีเว้นพิเศษแบบจำกัดเวลาของเกม Warframe โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 10 มิถุนายน เวลา 2 p.m. EDT. สำหรับของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือ รางวัล 3 แต้ม – 50,000 Credits

Read more