โพลาไรซ์ (Polarization)

เป็นกระบวนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง Polarity ของ Warframe , อาวุธ , Sentinel หรือ Kubow ซึ่งการ Polarization นั้นจะสามารถทำได้เมื่อ Warframe , อาวุธ , Sentinel หรือ Kubow มี

Read more