ระบบแลกเปลี่ยนไอเทม (Trade System)

ระบบแลกเปลี่ยนไอเทม (Trade System) ในเกม Warframe นั้น ทำให้เราสามารถทำการแลกเปลี่ยนไอเทมในเกม Warframe ได้ โดยในการแลกเปลี่ยนไอเทมนั้น ต้องทำผ่าน Trading Post ใน Clan Dojo เท่านั้น เงื่อนไขขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนไอเทมคือ ผู้เล่นจะต้องมี Mastery

Read more