The Eye of Truth

Toukiden-Kiwami-The-Eye-of-Truth

The Eye of Truth เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้ในเกม Toukiden: Kiwami

Toukiden-Kiwami-The-Eye-of-Truth-01

เป้าหมายหลักในการใช้งานก็คือ การใช้ตรวจสอบปริมาณพลังชีวิตของศัตรู และความเสียหายในส่วนต่างๆบนร่างกายของศัตรู

Toukiden-Kiwami-The-Eye-of-Truth-02

โดยทุกครั้งที่เราใช้งาน The Eye of Truth เราจะสูญเสีย Focus Gauge ตลอดช่วงเวลาที่เปิดใช้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำรวจศัตรู ไอเทม และแท่นที่ล่องหนได้อีกด้วย

About Gametoon 1180 Articles
นักเขียนอิสระ + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้! มีคำถามสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นกันครับ

Be the first to comment

Leave a Reply