คำสั่งพิเศษ (Commands)

Trove-Commands

คำสั่งต่างๆที่สามารถใช้ได้ในเกม Trove

คำสั่งใช้งานทั่วไป

Command Alias Description Syntax
/loc แสดงตำแหน่งของผู้เล่น /loc
/who แสดงรายชื่อของผู้เล่นที่อยู่ใน World เดียวกัน /who
/chatlist แสดงรายชื่อของผู้เล่นที่อยู่บน Chat เดียวกัน /chatlist <chatname>
/getxp /xp แสดงระดับ เลเวล (Levels) ปัจจุบัน และจำนวนค่าประสบการณ์ที่ต้องการเพื่อเลื่อนระดับเลเวล /getxp
/friendlist เปิดหน้าต่าง เพื่อน (Friends) /friendlist
/ignore เพิ่มรายชื่อผู้เล่นลงใน  ignore list /ignore <player>
/store เปิดหน้าต่าง ร้านค้า (Store) /store
/respawn สั่งให้ตัวละครเกิดใหม่อีกครั้ง /respawn
/showhat ปิดหรือเปิดการแสดงโมเดลของ หมวก (Hat) โดยค่าสถานะจะยังคงอยู่ /showhat
/showface ปิดหรือเปิดการแสดงโมเดลของ หน้ากาก (Mask) โดยค่าสถานะจะยังคงอยู่ /showface
/quit /q สั่งให้เกมปิดตัวลง /quit
/getworldid แสดงรหัสของ World ที่กำลังอยู่ /getworldid
/joinworld เข้าร่วมไปยัง World ตามที่ระบุไว้ /joinworld <id>
/joinme ส่งคำเชิญเพื่อเรียกผู้เล่นนั้นๆ มายังตำแหน่งเดียวกับผู้ชวน /joinme
/tutorial เคลื่อนย้ายไปยัง Tutorial World /tutorial
/kick ขับไล่ผู้เล่นออกจาก Shadow Arena นั้นๆ สามารถใช้งานได้โดยเจ้าของพอร์ทัล (Portal) นั้นๆ /kick <username>
/stats แสดงค่าสถานะ /stats
/clearcornerstone รีเซต Cornerstone กลับเป็นค่าเริ่มต้น สิ่งของทุกอย่างบน Conerstone จะหายไปทั้งหมด /clearcornerstone
/mastery แสดงรายละเอียดของ Mastery และค่าประสบการณ์ที่ได้รับ /mastery
/welcome เปิดหน้าต่าง Welcome Screen /welcome

คำสั่งเกี่ยวกับแชท (Chat)

Command Alias Description Syntax
/1 ใช้งานแชทแบบ Global /1
/2 ใช้งานแชทแบบ World /2
/c1 เข้าร่วมห้องแชทของคลับที่ 1 /c1
/c2 เข้าร่วมห้องแชทของคลับที่ 2 /c2
/c3 เข้าร่วมห้องแชทของคลับที่ 3 /c3
/c4 เข้าร่วมห้องแชทของคลับที่ 4 /c4
/c5 เข้าร่วมห้องแชทของคลับที่ 5 /c5
/join เข้าร่วมหรือสร้างห้องแชท /join <channelname>
/join <number> เข้าร่วมห้องแชทตามหมายเลขที่ระบุ /join <number>
/leave ออกจากแชทนั้นๆ /leave <channelname>
/say /s ส่งข้อความให้กับผู้เล่นที่อยู่รอบๆ (40 Block รอบตัว) /say
/whisper /w /tell /t กระซิบไปยังผู้เล่นนั้นๆ /whisper <playername>
/reply /r ตอบกลับไปยังผู้เล่นที่ส่งข้อความมาล่าสุด /reply <message>

Chatrooms

Command Alias Description Syntax
/join trade เข้าร่วมห้องแชทสำหรับ Trade /join trade
/join sa เข้าร่วมห้องแชทสำหรับหาเพื่อนลง Shadow Arena /join sa
/join sky เข้าร่วมห้องแชทสำหรับหากลุ่มลง Sky Realms การฟาร์มหาแร่ต่างๆ /join sky
/join recipe เข้าร่วมห้องแชทสำหรับหากลุ่มลงดันเจี้ยน เพื่อหา ตำรับ (Receipts) /join recipe
/join fishing เข้าร่วมห้องแชทสำหรับนักตกปลา /join fishing
/join adventure เข้าร่วมห้องแชทสำหรับหาเพื่อนผจญภัย /join adventure

คำสั่งสำหรับแสดงท่าทาง (Emotes)

Command Alias Description Syntax
/sit นั่ง /sit
/pose โพสท่า /pose
/zzz /sleep นอนหลับ /zzz
/wave โบกมือ /wave
/dance เต้น /dance
/laugh หัวเราะ /laugh
/cry ร้องไห้ /cry
/shrug ยักไหล่ /shrug

คำสั่งเกี่ยวกับคลับ (Clubs)

Command Alias Description Syntax
/club แสดงรายชื่อคำสั่งเกี่ยวกับคลับทั้งหมด /club
/club invite ส่งคำเชิญเข้าร่วมคลับไปยังผู้เล่นนั้นๆ /club invite [username] [clubname]
/club list แสดงรายชื่อของผู้เล่นในคลับทั้งหมด /club list
/club leave ออกจากคลับ /club leave
/club promote เลื่อนตำแหน่งให้กับผู้เล่นนั้นๆในคลับ /club promote
/club demote ลดตำแหน่งของผู้เล่นนั้นๆในคลับ /club demote
/club kick ขับไล่ผู้เล่นนั้นๆ ออกจากคลับ /club kick
/club makeprimary ตั้งให้คลับนั้น เป็นคลับหลักของเรา /club makeprimary
/club zonerestrict กำหนดเขตหวงห้ามในคลับ /club zonerestrict
/club log แสดงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นกับคลับ เช่น การเข้าร่วมและออกจากคลับ การใช้งาน Club Chest เป็นต้น /club log [clubname]

คำสั่งเกี่ยวกับการถ่ายภาพ (Screenshots)

Command Alias Description Syntax
/hideplayer ซ่อนการแสดงโมเดลของตัวละคร /hideplayer
/showplayer แสดงโมเดลของตัวละคร /showplayer
/screenshot ถ่ายภาพในเกมลงในโฟลเดอร์เกม โดยจะไม่ถ่ายติด UI /screenshot
/large_screenshot ถ่ายภาพในเกมที่มีขนาดเป็น 2 เท่า โดยภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปด้วยกัน /large_screenshot
/timelapse ถ่ายภาพในเกมในช่วงเวลาที่กำหนด โดนจะยึดมุมมองนับจากเริ่มใช้งานคำสั่ง (# ขั้นต่ำคือ 5 / ค่าตั้งต้นคือ 20) /timelapse <#>
/showui เปิดหรือปิดแสดง UI (มีผลแบบเดียวกับการกดปุ่ม F7) /showui 1 or 0

คำสั่งเกี่ยวกับกราฟิก (Graphics)

Command Description Syntax
/drawdistance เปลี่ยนระดับระยะการมองเห็นของเกม โดยมีระยะตั้งแต่ 32 ถึง 256 (ค่าตั้งต้นคือ 128) /drawdistance <number>
/fxenable เปิดหรือปิดการใช้งาน Special effects ต่างๆ /fxenable <1|0>
/msaa เปิดหรือปิดการใช้งาน MSAA (MultiSample Anti-Aliasing) /msaa <1|0>
/postfxaa เปิดหรือปิดการใช้งาน FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing) /postfxaa <1|0>
/postbloom เปิดหรือปิดการใช้งาน Bloom /postbloom <1|0>
/postdof เปิดหรือปิดการใช้งาน Depth of Field /postdof <1|0>
/postedge เปิดหรือปิดการใช้งานขอบสีดำ /postedge <1|0>
/postlensflare เปิดหรือปิดการใช้งาน Lens Flare /postlensflare <1|0>
/shadercomplexity ตั้งค่า Shader ค่ายิ่งน้อยจะทำให้มองเห็นได้ยากในที่แสงสว่างน้อย /shadercomplexity <1|0>
/supersample ตั้งค่าระดับการแสดงผล ค่าตั้งต้นคือ 1 (100%) /0 คือ 50%, /4 คือ 200% / 10 คือ 300% /supersample <1|0|number>
/vsync เปิดหรือปิดการใช้งาน Vsync /vsync <1|0>
/loddistance Increases or decreases LOD distance. (valid values 15-96, default is 60). /loddistance <number>
/retromode เปิดหรือปิดการใช้งานกราฟิกแบบ 16-Bit /retromode

คำสั่งเกี่ยวกับเสียง (Sound)

Command Description Syntax
/mastervolume ตั้งค่าเสียง Master volume โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 (ค่าตั้งต้นคือ 25) /mastervolume <number>
/gamevolume ตั้งค่าเสียง Game volume โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 /gamevolume <number>

คำสั่งเกี่ยวกับ Meta Forge

Command Alias Description Syntax
/mf เปิดใช้งาน Meta Forge /mf
/weaponpreview /wp ลองทดสอบอาวุธที่เราออกแบบในเกม /weaponpreview <blueprint>i
/hairpreview ลองทดสอบหมวกที่เราออกแบบในเกม /hairpreview <blueprint>i
/facepreview ลองทดสอบหน้ากากที่เราออกแบบในเกม /facepreview <blueprint>i
/decopreview ลองทดสอบของตกแต่งที่เราออกแบบในเกม /decopreview <blueprint>i
/load โหลด Blueprint /load <filename>ii
/save บันทึก Blueprint /save <filename>ii
/wadd เพิ่ม Prefab ลงในช่องเก็บของ ( # คือจำนวน ค่าต้นตั้งคือ 1) โดยเราสามารถหาได้จาก <GameInstall>iv \Prefabs และอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย /wadd <prefab>iii [#]
/dungeon ลองทดสอบดันเจี้ยนที่ทำเสร็จแล้ว /dungeon <filename>ii
/settime เปลี่ยนเวลาภายในเกม สูงสุดคือ 24 /settime [0-24]
/timelapsedungeon Show your dungeon being assembled for troubleshooting purposes. /timelapsedungeon <filename>ii
/stoptimelapsedungeon Cancel/Stop the /timelapsedungeon progression. /stoptimelapsedungeon
/floodfill เติม Block ในช่องว่างทั้งหมด (ของ Block ที่เชื่อมต่อกัน) /floodfill
  • i <blueprint> คือชื่อของ Blueprint นั้นๆ เช่น /wp mysuperawesomegun
  • ii <filename> คือตำแหน่งของไฟล์ Blueprint เช่น /load D:\Trove\DungeonRoom1
  • iii <prefab> คือตำแหน่งของไฟล์ Blueprint เช่น /wadd placeable\mechanical\track ก็จะกลายเป็น  \prefabs\placeable\mechanical\track.binfab
  • iv <GameInstall> คือตำแหน่งที่ตัวเกมถูกติดตั้ง

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply