Mon. Jul 15th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกไดโนเสาร์ (สัตว์น้ำ)

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งเสกไดโนเสาร์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็น สัตว์น้ำ ในเกม ARK: Survival Evolved มาไว้ให้แล้ว โดยคำสั่งเหล่านี้ สามารถใช้งานได้โดย แอดมิน (Admin) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น

อธิบายคำสั่งเสกในแต่ละแบบ

admincheat summon ชื่อของ Blueprint
คำสั่งนี้จะเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลแบบสุ่มออกมา
admincheat spawndino “Blueprint’ตำแหน่งของ Blueprint'” 1 1 1 เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา
admincheat GMSummon “ชื่อของ Blueprint” เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา และเป็นสัตว์ที่ถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว
ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
Alpha Leedsichthys admincheat summon Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/ Alpha_Leedsichthys_Character_BP.Alpha_Leedsichthys_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C” 200
Alpha Megalodon admincheat summon MegaMegalodon_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/ MEgaMegalodon_Character_BP.MEgaMegalodon_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “MegaMegalodon_Character_BP_C” 200
Alpha Mosasaurus admincheat summon Mosa_Character_BP_Mega_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/ Mosa_Character_BP_Mega.Mosa_Character_BP_Mega'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mosa_Character_BP_Mega_C” 200
Alpha Tusoteuthis admincheat summon Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/ Mega_Tusoteuthis_Character_BP.Mega_Tusoteuthis_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C” 200
Ammonite admincheat summon Ammonite_Character_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ammonite/ Ammonite_Character.Ammonite_Character'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ammonite_Character_C” 200
Anglerfish admincheat summon Angler_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Anglerfish/ Angler_Character_BP.Angler_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Angler_Character_BP_C” 200
Baryonyx admincheat summon Baryonyx_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Baryonyx/ Baryonyx_Character_BP.Baryonyx_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Baryonyx_Character_BP_C” 200
Basilosaurus admincheat summon Basilosaurus_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Basilosaurus/ Basilosaurus_Character_BP.Basilosaurus_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Basilosaurus_Character_BP_C” 200
Cnidaria admincheat summon Cnidaria_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Cnidaria/ Cnidaria_Character_BP.Cnidaria_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Cnidaria_Character_BP_C” 200
Coel(Fish) admincheat summon Coel_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Coelcanth/ Coel_Character_BP.Coel_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Coel_Character_BP_C” 200
Diplocaulus admincheat summon Diplocaulus_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplocaulus/ Diplocaulus_Character_BP.Diplocaulus_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Diplocaulus_Character_BP_C” 200
Dunkleosteus admincheat summon Dunkle_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dunkleosteus/ Dunkle_Character_BP.Dunkle_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dunkle_Character_BP_C” 200
Electrophorus admincheat summon Eel_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Eel/ Eel_Character_BP.Eel_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Eel_Character_BP_C” 200
Eurypterid admincheat summon Euryp_Character_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Eurypterid/ Euryp_Character.Euryp_Character'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Euryp_Character_C” 200
Icthyosaur admincheat summon Dolphin_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dolphin/ Dolphin_Character_BP.Dolphin_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dolphin_Character_BP_C” 200
Kairuku admincheat summon Kairuku_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Kairuku/ Kairuku_Character_BP.Kairuku_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Kairuku_Character_BP_C” 200
Kaprosuchus admincheat summon Kaprosuchus_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Kaprosuchus/ Kaprosuchus_Character_BP.Kaprosuchus_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Kaprosuchus_Character_BP_C” 200
Leedsichthys admincheat summon Leedsichthys_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Leedsichthys/ Leedsichthys_Character_BP.Leedsichthys_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Leedsichthys_Character_BP_C” 200
Liopleurodon admincheat summon Liopleurodon_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Liopleurodon/ Liopleurodon_Character_BP.Liopleurodon_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Liopleurodon_Character_BP_C” 200
Manta admincheat summon Manta_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Manta/ Manta_Character_BP.Manta_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Manta_Character_BP_C” 200
Megalodon admincheat summon Megalodon_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalodon/ Megalodon_Character_BP.Megalodon_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP_C” 200
Mosasaurus admincheat summon Mosa_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Mosasaurus/ Mosa_Character_BP.Mosa_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mosa_Character_BP_C” 200
Piranha admincheat summon Piranha_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Piranha/ Piranha_Character_BP.Piranha_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Piranha_Character_BP_C” 200
Plesiosaur admincheat summon Plesiosaur_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Plesiosaur/ Plesiosaur_Character_BP.Plesiosaur_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Plesiosaur_Character_BP_C” 200
Sabertooth Salmon admincheat summon Salmon_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Salmon/ Salmon_Character_BP.Salmon_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Salmon_Character_BP_C” 200
Trilobite admincheat summon Trilobite_Character_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Trilobite/ Trilobite_Character.Trilobite_Character'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Trilobite_Character_C” 200
Tusoteuthis admincheat summon Tusoteuthis_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Tusoteuthis/ Tusoteuthis_Character_BP.Tusoteuthis_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Tusoteuthis_Character_BP_C” 200

Let us know what you think.

Leave a Reply