Sat. Aug 1st, 2020

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกไดโนเสาร์ (สัตว์บก)

8 min read

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งเสกไดโนเสาร์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็น สัตว์บก ในเกม ARK: Survival Evolved มาไว้ให้แล้ว โดยคำสั่งเหล่านี้ สามารถใช้งานได้โดย แอดมิน (Admin) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น

อธิบายคำสั่งเสกในแต่ละแบบ

admincheat summon ชื่อของ Blueprint

คำสั่งนี้จะเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลแบบสุ่มออกมา

admincheat spawndino “Blueprint’ตำแหน่งของ Blueprint'” 1 1 1 เลเวล

คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา

admincheat GMSummon “ชื่อของ Blueprint” เลเวล

คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา และเป็นสัตว์ที่ถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว

ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
Achatina admincheat summon Achatina_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Achatina/
Achatina_Character_BP.Achatina_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Achatina_Character_BP_C” 200
Allosaurus admincheat summon Allo_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Allosaurus/
Allo_Character_BP.Allo_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Allo_Character_BP_C” 200
Alpha Carnotaurus admincheat summon MegaCarno_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/
MegaCarno_Character_BP.MegaCarno_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “MegaCarno_Character_BP_C” 200
Alpha Raptor admincheat summon MegaRaptor_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/
MegaRaptor_Character_BP.MegaRaptor_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “MegaRaptor_Character_BP_C” 200
Alpha Rex admincheat summon MegaRex_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/
MegaRex_Character_BP.MegaRex_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “MegaRex_Character_BP_C” 200
Ankylo admincheat summon Ankylo_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/
Ankylo_Character_BP.Ankylo_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP_C” 200
Araneo admincheat summon SpiderS_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Small/
SpiderS_Character_BP.SpiderS_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “SpiderS_Character_BP_C” 200
Arthropluera admincheat summon Arthro_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Arthropluera/
Arthro_Character_BP.Arthro_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Arthro_Character_BP_C” 200
Beelzebufo admincheat summon Toad_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Toad/
Toad_Character_BP.Toad_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Toad_Character_BP_C” 200
Brontosaurus admincheat summon Sauropod_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Sauropod/
Sauropod_Character_BP.Sauropod_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Sauropod_Character_BP_C” 200
Carbonemys admincheat summon Turtle_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Turtle/
Turtle_Character_BP.Turtle_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Turtle_Character_BP_C” 200
Carnotaurus admincheat summon Carno_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Carno/
Carno_Character_BP.Carno_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Carno_Character_BP_C” 200
Castoroides admincheat summon Beaver_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Beaver/
Beaver_Character_BP.Beaver_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP_C” 200
Chalicotherium admincheat summon Chalico_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Chalicotherium/
Chalico_Character_BP.Chalico_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Chalico_Character_BP_C” 200
Compy admincheat summon Compy_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Compy/
Compy_Character_BP.Compy_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Compy_Character_BP_C” 200
Daeodon admincheat summon Daeodon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Daeodon/
Daeodon_Character_BP.Daeodon_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Daeodon_Character_BP_C” 200
Dilophosaur admincheat summon Dilo_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dilo/
Dilo_Character_BP.Dilo_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Dilo_Character_BP_C” 200
Dimetrodon admincheat Summon Dimetro_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimetrodon/
Dimetro_Character_BP.Dimetro_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Dimetro_Character_BP_C” 200
Dimorphodon admincheat summon Dimorph_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/
Dimorph_Character_BP.Dimorph_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Dimorph_Character_BP_C” 200
Diplodocus admincheat summon Diplodocus_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Diplodocus/
Diplodocus_Character_BP.Diplodocus_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Diplodocus_Character_BP_C” 200
Direbear admincheat summon Direbear_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Direbear/
Direbear_Character_BP.Direbear_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Direbear_Character_BP_C” 200
Direwolf admincheat summon Direwolf_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/
Direwolf_Character_BP.Direwolf_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP_C” 200
Diseased Leech admincheat summon Leech_Character_Diseased_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/
Leech_Character_Diseased.Leech_Character_Diseased'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Leech_Character_Diseased_C” 200
Dodo admincheat summon Dodo_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dodo/
Dodo_Character_BP.Dodo_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Dodo_Character_BP_C” 200
Doedicurus admincheat summon Doed_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Doedicurus/
Doed_Character_BP.Doed_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Doed_Character_BP_C” 200
Dung Beetle admincheat summon DungBeetle_character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/DungBeetle/
DungBeetle_Character_BP.DungBeetle_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “DungBeetle_character_BP_C” 200
Equus admincheat summon Equus_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/
Equus_Character_BP.Equus_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Equus_Character_BP_C” 200
Gallimimus admincheat summon Galli_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Gallimimus/
Galli_Character_BP.Galli_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Galli_Character_BP_C” 200
Giganotosaurus admincheat summon Gigant_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/
Giganotosaurus/Gigant_Character_BP.Gigant_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Gigant_Character_BP_C” 200
Gigantopithecus admincheat summon BigFoot_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/
Bigfoot_Character_BP.Bigfoot_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “BigFoot_Character_BP_C” 200
Hyaenodon admincheat summon Hyaenodon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Hyaenodon/
Hyaenodon_Character_BP.Hyaenodon_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Hyaenodon_Character_BP_C” 200
Iguanodon admincheat summon Iguanodon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Iguanodon/
Iguanodon_Character_BP.Iguanodon_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Iguanodon_Character_BP_C” 200
Kentrosaurus admincheat summon Kentro_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Kentrosaurus/
Kentro_Character_BP.Kentro_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Kentro_Character_BP_C” 200
Leech admincheat summon Leech_Character_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Leech/
Leech_Character.Leech_Character'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Leech_Character_C” 200
Lystrosaurus admincheat summon Lystro_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Lystrosaurus/
Lystro_Character_BP.Lystro_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Lystro_Character_BP_C” 200
Mammoth admincheat summon Mammoth_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Mammoth/
Mammoth_Character_BP.Mammoth_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Mammoth_Character_BP_C” 200
Megalania admincheat summon Megalania_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalania/
Megalania_Character_BP.Megalania_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Megalania_Character_BP_C” 200
Megaloceros admincheat summon Stag_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Stag/
Stag_Character_BP.Stag_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Stag_Character_BP_C” 200
Megalosaurus admincheat summon Megalosaurus_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Megalosaurus/
Megalosaurus_Character_BP.Megalosaurus_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Megalosaurus_Character_BP_C” 200
Megatherium admincheat summon Megatherium_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Megatherium/
Megatherium_Character_BP.Megatherium_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Megatherium_Character_BP_C” 200
Mesopithecus admincheat summon Monkey_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Monkey/
Monkey_Character_BP.Monkey_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP_C” 200
Microraptor admincheat summon Microraptor_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Microraptor/
Microraptor_Character_BP.Microraptor_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Microraptor_Character_BP_C” 200
Moschops admincheat summon Moschops_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Moschops/
Moschops_Character_BP.Moschops_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Moschops_Character_BP_C” 200
Oviraptor admincheat summon OviRaptor_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/oviRaptor/
OviRaptor_Character_BP.OviRaptor_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “OviRaptor_Character_BP_C” 200
Ovis admincheat summon Sheep_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Sheep/
Sheep_Character_BP.Sheep_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Sheep_Character_BP_C” 200
Pachycephalosaurus admincheat summon Pachy_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachy/
Pachy_Character_BP.Pachy_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Pachy_Character_BP_C” 200
Pachyrhinosaurus admincheat summon Pachyrhino_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Pachyrhinosaurus/
Pachyrhino_Character_BP.Pachyrhino_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Pachyrhino_Character_BP_C” 200
Paracer admincheat summon Paracer_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Paraceratherium/
Paracer_Character_BP.Paracer_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Achatina_Character_BP_C” 200
Parasaur admincheat summon Para_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Para/
Para_Character_BP.Para_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Para_Character_BP_C” 200
Pegomastax admincheat summon Pegomastax_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Pegomastax/
Pegomastax_Character_BP.Pegomastax_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Pegomastax_Character_BP_C” 200
Phioma admincheat summon Phiomia_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Phiomia/
Phiomia_Character_BP.Phiomia_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Phiomia_Character_BP_C” 200
Procoptodon admincheat summon Procoptodon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Procoptodon/
Procoptodon_Character_BP.Procoptodon_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Procoptodon_Character_BP_C” 200
Pulmonoscorpius admincheat summon Scorpion_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Scorpion/
Scorpion_Character_BP.Scorpion_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Scorpion_Character_BP_C” 200
Purlovia admincheat summon Purlovia_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Purlovia/
Purlovia_Character_BP.Purlovia_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Purlovia_Character_BP_C” 200
Raptor admincheat summon Raptor_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Raptor/
Raptor_Character_BP.Raptor_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP_C” 200
Sabertooth admincheat summon Saber_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Saber/
Saber_Character_BP.Saber_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Saber_Character_BP_C” 200
Sarco admincheat summon Sarco_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Sarco/
Sarco_Character_BP.Sarco_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Sarco_Character_BP_C” 200
Spinosaurus admincheat summon Spino_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spino/
Spino_Character_BP.Spino_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Spino_Character_BP_C” 200
Stegosaurus admincheat summon Stego_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Stego/
Stego_Character_BP.Stego_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Stego_Character_BP_C” 200
T-Rex admincheat summon Rex_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Rex/
Rex_Character_BP.Rex_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Rex_Character_BP_C” 200
Terror Bird admincheat summon TerrorBird_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/TerrorBird/
TerrorBird_Character_BP.TerrorBird_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP_C” 200
Therizinosaurus admincheat summon Therizino_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Therizinosaurus/
Therizino_Character_BP.Therizino_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Therizino_Character_BP_C” 200
Thylacoleo admincheat summon Thylacoleo_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Thylacoleo/
Thylacoleo_Character_BP.Thylacoleo_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Thylacoleo_Character_BP_C” 200
Titanoboa admincheat summon BoaFrill_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/BoaFrill/
BoaFrill_Character_BP.BoaFrill_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “BoaFrill_Character_BP_C” 200
Titanomyrma admincheat summon Ant_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/
Ant_Character_BP.Ant_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Ant_Character_BP_C” 200
Titanosaur admincheat summon Titanosaur_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/titanosaur/
Titanosaur_Character_BP.Titanosaur_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Titanosaur_Character_BP_C” 200
Triceratops admincheat summon Trike_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Trike/
Trike_Character_BP.Trike_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Trike_Character_BP_C” 200
Troodon admincheat summon Troodon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Troodon/
Troodon_Character_BP.Troodon_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Troodon_Character_BP_C” 200
Unicorn admincheat summon Equus_Character_BP_Unicorn_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Equus/
Equus_Character_BP_Unicorn.Equus_Character_BP_Unicorn'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Equus_Character_BP_Unicorn_C” 200
Woolly Rhino admincheat summon Rhino_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/WoollyRhino/
Rhino_Character_BP.Rhino_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Rhino_Character_BP_C” 200
Yeti admincheat summon Yeti_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Bigfoot/
Yeti_Character_BP.Yeti_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Yeti_Character_BP_C” 200
Yutyrannus admincheat summon Yutyrannus_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Yutyrannus/
Yutyrannus_Character_BP.Yutyrannus_Character_BP'” 1 1 1 200
admincheat GMSummon “Yutyrannus_Character_BP_C” 200

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply