Fri. Jul 19th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกไดโนเสาร์ (สัตว์ปีก)

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งเสกไดโนเสาร์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็น สัตว์ปีก ในเกม ARK: Survival Evolved มาไว้ให้แล้ว โดยคำสั่งเหล่านี้ สามารถใช้งานได้โดย แอดมิน (Admin) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น

อธิบายคำสั่งเสกในแต่ละแบบ

admincheat summon ชื่อของ Blueprint
คำสั่งนี้จะเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลแบบสุ่มออกมา
admincheat spawndino “Blueprint’ตำแหน่งของ Blueprint'” 1 1 1 เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา
admincheat GMSummon “ชื่อของ Blueprint” เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา และเป็นสัตว์ที่ถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว
ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
Archaeopteryx admincheat summon Archa_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Archaeopteryx/ Archa_Character_BP.Archa_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Archa_Character_BP_C” 200
Argentavis admincheat summon Argent_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Argentavis/ Argent_Character_BP.Argent_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP_C” 200
Bee Drone admincheat summon Bee_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Bee/ Bee_Character_BP.Bee_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bee_Character_BP_C” 200
Dimorphodon admincheat summon Dimorph_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dimorphodon/ Dimorph_Character_BP.Dimorph_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dimorph_Character_BP_C” 200
Giant Bee admincheat summon Bee_Queen_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Bee/ Bee_Queen_Character_BP.Bee_Queen_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bee_Queen_Character_BP_C” 200
Griffin admincheat summon Griffin_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Griffin/ Griffin_Character_BP.Griffin_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Griffin_Character_BP_C” 200
Hesperornis admincheat summon Hesperornis_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Hesperornis/ Hesperornis_Character_BP.Hesperornis_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Hesperornis_Character_BP_C” 200
Ichthyornis admincheat summon Ichthyornis_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ichthyornis/ Ichthyornis_Character_BP.Ichthyornis_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ichthyornis_Character_BP_C” 200
Meganeura admincheat summon Dragonfly_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragonfly/ Dragonfly_Character_BP.Dragonfly_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dragonfly_Character_BP_C” 200
Onyc admincheat summon Bat_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Bat/ Bat_Character_BP.Bat_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bat_Character_BP_C” 200
Pelagornis admincheat summon Pela_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Pelagornis/ Pela_Character_BP.Pela_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Pela_Character_BP_C” 200
Pteranodon admincheat summon Ptero_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ptero/ Ptero_Character_BP.Ptero_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ptero_Character_BP_C” 200
Quetzalcoatlus admincheat summon Quetz_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Quetzalcoatlus/ Quetz_Character_BP.Quetz_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Quetz_Character_BP_C” 200
Tapejara admincheat summon Tapejara_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Tapejara/ Tapejara_Character_BP.Tapejara_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Tapejara_Character_BP_C” 200
Titanomyrma admincheat summon FlyingAnt_Character_BP_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Ant/ FlyingAnt_Character_BP.FlyingAnt_Character_BP'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “FlyingAnt_Character_BP_C” 200

Let us know what you think.

Leave a Reply