Sun. Jun 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกไดโนเสาร์ (Annunaki Genesis)

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งเสกไดโนเสาร์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆของ Annunaki Genesis ในเกม ARK: Survival Evolved มาไว้ให้แล้ว โดยคำสั่งเหล่านี้ สามารถใช้งานได้โดย แอดมิน (Admin) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น

คำสั่งนี้สามารถใช้ได้กับ Annunaki Genesis เท่านั้น

อธิบายคำสั่งเสกในแต่ละแบบ

admincheat summon ชื่อของ Blueprint
คำสั่งนี้จะเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลแบบสุ่มออกมา
admincheat spawndino “Blueprint’ตำแหน่งของ Blueprint'” 1 1 1 เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา
admincheat GMSummon “ชื่อของ Blueprint” เลเวล
คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา และเป็นสัตว์ที่ถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว
ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
DodoRex Raphus, the Celestial admincheat summon DodoRex_Character_BP-A_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/DodoRex/Annunaki/DodoRex_Character_BP-A_GNS.DodoRex_Character_BP-A_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “DodoRex_Character_BP-A_GNS_C” 200
Dragon Primordius, the Celestial admincheat summon Dragon_Character_BP-A_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragon/Annunaki/Annunaki/Dragon_Character_BP-A_GNS.Dragon_Character_BP-A_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dragon_Character_BP-A_GNS_C” 200
Blaze, the Badass Baby admincheat summon DodoRex_Character_bp-Blaze_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/DodoRex/Badass/Fire/DodoRex_Character_BP-Blaze_GNS.DodoRex_Character_BP-Blaze_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “DodoRex_Character_bp-Blaze_GNS_C” 200
Frosty, the Badass Baby admincheat summon DodoRex_Character_bp-Frosty_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/DodoRex/Badass/Frost/DodoRex_Character_BP-Frosty_GNS.DodoRex_Character_BP-Frosty_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “DodoRex_Character_bp-Frosty_GNS_C” 200
Toxio, the Badass Baby admincheat summon DodoRex_Character_bp-Toxio_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/DodoRex/Badass/Poison/DodoRex_Character_BP-Toxio_GNS.DodoRex_Character_BP-Toxio_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “DodoRex_Character_bp-Toxio_GNS_C” 200
Badass Fire Drakea admincheat summon Drake_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragon/Badass/Fire/Drake_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Drake_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Drake_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Ice Drake admincheat summon Drake_Character_BP-Badass-Ice_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragon/Badass/Ice/Drake_Character_BP-Badass-Ice_GNS.Drake_Character_BP-Badass-Ice_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Drake_Character_BP-Badass-Ice_GNS_C” 200
Badass Poison Drake admincheat summon Drake_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragon/Badass/Poison/Drake_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Drake_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Drake_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Broodmother (Uber1) admincheat summon SpiderL_Character_BP-Uber1_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spider/Uber/SpiderL_Character_BP-Uber1_GNS.SpiderL_Character_BP-Uber1_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP-Uber1_GNS_C” 200
Broodmother (Uber2) admincheat summon SpiderL_Character_BP-Uber2_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spider/Uber/SpiderL_Character_BP-Uber2_GNS.SpiderL_Character_BP-Uber2_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP-Uber2_GNS_C” 200
Broodmother (Uber3) admincheat summon SpiderL_Character_BP-Uber3_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spider/Uber/SpiderL_Character_BP-Uber3_GNS.SpiderL_Character_BP-Uber3_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP-Uber3_GNS_C” 200
Dragon admincheat summon Wyvern_Character_BP-Uber_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragon/Wyvern_Character_BP-Uber_GNS.Wyvern_Character_BP-Uber_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Wyvern_Character_BP-Uber_GNS_C” 200
Gorilla (Uber1) admincheat summon Gorilla_Character_BP-Uber1_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Gorilla/Gorilla_Character_BP-Uber1_GNS.Gorilla_Character_BP-Uber1_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP-Uber1_GNS_C” 200
Gorilla (Uber2) admincheat summon Gorilla_Character_BP-Uber2_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Gorilla/Gorilla_Character_BP-Uber2_GNS.Gorilla_Character_BP-Uber2_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP-Uber2_GNS_C” 200
Gorilla (Uber3) admincheat summon Gorilla_Character_BP-Uber3_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Gorilla/Gorilla_Character_BP-Uber3_GNS.Gorilla_Character_BP-Uber3_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP-Uber3_GNS_C” 200
DodoRex admincheat summon DodoRex_Character_BP-Uber-B_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/DodoRex/DodoRex_Character_BP-Uber-B_GNS.DodoRex_Character_BP-Uber-B_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “DodoRex_Character_BP-Uber-B_GNS_C” 200
Giganotosaurus admincheat summon Gigant_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Giganotosaurus/Gigant_Character_BP_GNS.Gigant_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Gigant_Character_BP_GNS_C” 200
Odracir, Warchief of the Ark admincheat summon Warchief_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “Warchief_Character_BP_GNS_C” 200
Rawaiim, Warden of the Mountains admincheat summon WardenGigant_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenGigant_Character_BP_GNS_C” 200
Nilloc, Warden of the Sky admincheat summon WardenArgent_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenArgent_Character_BP_GNS_C” 200
Smough, Warden of the Isle admincheat summon WardenDoed_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenDoed_Character_BP_GNS_C” 200
Karkinos, Warden of the Rivers admincheat summon WardenSarco_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenSarco_Character_BP_GNS_C” 200
Gnashor, Warden of the Beach admincheat summon WardenTurtle_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenTurtle_Character_BP_GNS_C” 200
Bokito, Warden of the Snow admincheat summon WardenGorilla_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenGorilla_Character_BP_GNS_C” 200
Mormaw, Warden of the Depths admincheat summon WardenMosa_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenMosa_Character_BP_GNS_C” 200
Perdition, Warden of the Plains admincheat summon WardenRhino_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WardenRhino_Character_BP_GNS_C” 200
Oblivion, The Embodiment of Darkness admincheat summon Oblivion_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “Oblivion_Character_BP_GNS_C” 200
Silitha, Queen of the Serpents admincheat summon CaveBoaFrill_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “CaveBoaFrill_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Ankylo admincheat summon PrimeAnkylo_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Alpha/PrimeAnkylo_Character_BP_GNS.PrimeAnkylo_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeAnkylo_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Argent admincheat summon PrimeArgent_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Alpha/PrimeArgent_Character_BP_GNS.PrimeArgent_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeArgent_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Bigfoot admincheat summon PrimeBigfoot_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Alpha/PrimeBigfoot_Character_BP_GNS.PrimeBigfoot_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeBigfoot_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Carnotaurus admincheat summon PrimeCarno_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Alpha/PrimeCarno_Character_BP_GNS.PrimeCarno_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeCarno_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Direwolf admincheat summon PrimeDirewolf_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Alpha/PrimeDirewolf_Character_BP_GNS.PrimeDirewolf_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeDirewolf_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Dodo admincheat summon PrimeDodo_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dodo/Alpha/PrimeDodo_Character_BP_GNS.PrimeDodo_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeDodo_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Doedicurus admincheat summon PrimeDoed_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Alpha/PrimeDoed_Character_BP_GNS.PrimeDoed_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeDoed_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Gigantosaurus admincheat summon PrimeGigant_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Giganotosaurus/Alpha/PrimeGigant_Character_BP_GNS.PrimeGigant_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeGigant_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Mammoth admincheat summon PrimeMammoth_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Mammoth/Alpha/PrimeMammoth_Character_BP_GNS.PrimeMammoth_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeMammoth_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Megalodon admincheat summon PrimeMegalodon_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Alpha/PrimeMegalodon_Character_BP_GNS.PrimeMegalodon_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeMegalodon_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Raptor admincheat summon PrimeRaptor_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Alpha/PrimeRaptor_Character_BP_GNS.PrimeRaptor_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeRaptor_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Tyrannosaurus admincheat summon PrimeRex_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Alpha/PrimeRex_Character_BP_GNS.PrimeRex_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeRex_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Sabertooth admincheat summon PrimeSaber_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Alpha/PrimeSaber_Character_BP_GNS.PrimeSaber_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeSaber_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Sarcosuchus admincheat summon PrimeSarco_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Sarco/Alpha/PrimeSarco_Character_BP_GNS.PrimeSarco_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeSarco_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Spinosaurus admincheat summon PrimeSpino_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Alpha/PrimeSpino_Character_BP_GNS.PrimeSpino_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeSpino_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha TerrorBird admincheat summon PrimeTerrorBird_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Alpha/PrimeTerrorBird_Character_BP_GNS.PrimeTerrorBird_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeTerrorBird_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Triceratops admincheat summon PrimeTrike_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Trike/Alpha/PrimeTrike_Character_BP_GNS.PrimeTrike_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeTrike_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Dilophosaurus admincheat summon PrimeDilo_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dilo/Alpha/PrimeDilo_Character_BP_GNS.PrimeDilo_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeDilo_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Mosasaurus admincheat summon PrimeMosa_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Mosasaurus/Alpha/PrimeMosa_Character_BP_GNS.PrimeMosa_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeMosa_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Plesiosaur admincheat summon PrimePlesiosaur_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Plesiosaur/Alpha/PrimePlesiosaur_Character_BP_GNS.PrimePlesiosaur_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimePlesiosaur_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Stego admincheat summon PrimeStego_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Stego/Alpha/PrimeStego_Character_BP_GNS.PrimeStego_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeStego_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Rhino admincheat summon PrimeRhino_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rhino/Alpha/PrimeRhino_Character_BP_GNS.PrimeRhino_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeRhino_Character_BP_GNS_C” 200
Prime Alpha Direbear admincheat summon PrimeDirebear_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direbear/Alpha/PrimeDirebear_Character_BP_GNS.PrimeDirebear_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “PrimeDirebear_Character_BP_GNS_C” 200
Alpha Ankylo admincheat summon Ankylo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Alpha/Baby/Ankylo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Ankylo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Argent admincheat summon Argent_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Alpha/Baby/Argent_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Argent_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Bigfoot admincheat summon Bigfoot_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Alpha/Baby/Bigfoot_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Bigfoot_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bigfoot_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Carnotaurus admincheat summon Carno_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Alpha/Baby/Carno_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Carno_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Carno_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Direwolf admincheat summon Direwolf_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Alpha/Baby/Direwolf_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Direwolf_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Dodo admincheat summon Dodo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dodo/Alpha/Baby/Dodo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Dodo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dodo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Doedicurus admincheat summon Doed_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Alpha/Baby/Doed_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Doed_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Doed_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Gigantosaurus admincheat summon Gigant_Character_BP-Alpha_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Giganotosaurus/Alpha/Baby/Gigant_Character_BP-Alpha_GNS.Gigant_Character_BP-Alpha_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Gigant_Character_BP-Alpha_GNS_C” 200
Alpha Mammoth admincheat summon Mammoth_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Mammoth/Alpha/Baby/Mammoth_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Mammoth_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mammoth_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Raptor admincheat summon Raptor_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Alpha/Baby/Raptor_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Raptor_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Tyrannosaurus admincheat summon Rex_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Alpha/Baby/Rex_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Rex_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rex_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Sabertooth admincheat summon Saber_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Alpha/Baby/Saber_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Saber_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Saber_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Sarcosuchus admincheat summon Sarco_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Sarco/Alpha/Baby/Sarco_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Sarco_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Sarco_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Spinosaurus admincheat summon Spino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Alpha/Baby/Spino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Spino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Spino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha TerrorBird admincheat summon TerrorBird_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Alpha/Baby/TerrorBird_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.TerrorBird_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Triceratops admincheat summon Trike_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Trike/Alpha/Baby/Trike_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Trike_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Trike_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Dilophosaurus admincheat summon Dilo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dilo/Alpha/Baby/Dilo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Dilo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dilo_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Stego admincheat summon Stego_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Stego/Alpha/Baby/Stego_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Stego_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Stego_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Megalodon admincheat summon Megalodon_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Alpha/Baby/Megalodon_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Megalodon_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Mosasaurus admincheat summon Mosa_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Mosasaurus/Alpha/Baby/Mosa_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Mosa_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mosa_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Plesiosaur admincheat summon Plesiosaur_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Plesiosaur/Alpha/Baby/Plesiosaur_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Plesiosaur_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Plesiosaur_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Rhino admincheat summon Rhino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rhino/Alpha/Baby/Rhino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Rhino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rhino_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Alpha Direbear admincheat summon Direbear_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direbear/Alpha/Baby/Direbear_Character_BP-Alpha-Baby_GNS.Direbear_Character_BP-Alpha-Baby_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direbear_Character_BP-Alpha-Baby_GNS_C” 200
Champion Brontosaurus admincheat summon Sauropod_Character_BP-Champion_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Sauropod/Champion/Sauropod_Character_BP-Champion_GNS.Sauropod_Character_BP-Champion_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Sauropod_Character_BP-Champion_GNS_C” 200
Champion Quetzalcoatlus admincheat summon Quetz_Character_BP-Champion_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Quetzalcoatlus/Champion/Quetz_Character_BP-Champion_GNS.Quetz_Character_BP-Champion_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Quetz_Character_BP-Champion_GNS_C” 200
Champion Mosasaurus admincheat summon Mosa_Character_BP-Champion_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Mosasaurus/Champion/Mosa_Character_BP-Champion_GNS.Mosa_Character_BP-Champion_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Mosa_Character_BP-Champion_GNS_C” 200
Champion Plesiosaur admincheat summon Plesiosaur_Character_BP-Champion_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Plesiosaur/Champion/Plesiosaur_Character_BP-Champion_GNS.Plesiosaur_Character_BP-Champion_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Plesiosaur_Character_BP-Champion_GNS_C” 200
Badass Raptor (Fire) admincheat summon Raptor_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Badass/Fire/Raptor_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Raptor_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Raptor (Mountain) admincheat summon Raptor_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Badass/Mountain/Raptor_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Raptor_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Raptor (Poison) admincheat summon Raptor_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Badass/Poison/Raptor_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Raptor_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Raptor (Snow) admincheat summon Raptor_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Raptor/Badass/Snow/Raptor_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Raptor_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Raptor_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Carno (Fire) admincheat summon Carno_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Badass/Fire/Carno_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Carno_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Carno_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Carno (Mountain) admincheat summon Carno_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Badass/Mountain/Carno_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Carno_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Carno_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Carno (Poison) admincheat summon Carno_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Badass/Poison/Carno_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Carno_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Carno_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Carno (Snow) admincheat summon Carno_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Carno/Badass/Snow/Carno_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Carno_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Carno_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Tyrannosaurus (Fire) admincheat summon Rex_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Badass/Fire/Rex_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Rex_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rex_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Tyrannosaurus (Mountain) admincheat summon Rex_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Badass/Mountain/Rex_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Rex_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rex_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Tyrannosaurus (Poison) admincheat summon Rex_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Badass/Poison/Rex_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Rex_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rex_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Tyrannosaurus (Snow) admincheat summon Rex_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Rex/Badass/Snow/Rex_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Rex_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rex_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Gigantopheticus (Fire) admincheat summon Bigfoot_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Badass/Fire/Bigfoot_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Bigfoot_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bigfoot_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Gigantopheticus (Mountain) admincheat summon Bigfoot_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Badass/Mountain/Bigfoot_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Bigfoot_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bigfoot_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Gigantopheticus (Poison) admincheat summon Bigfoot_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Badass/Poison/Bigfoot_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Bigfoot_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bigfoot_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Gigantopheticus (Snow) admincheat summon Bigfoot_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bigfoot/Badass/Snow/Bigfoot_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Bigfoot_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bigfoot_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Doedicurus (Fire) admincheat summon Doed_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Badass/Fire/Doed_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Doed_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Doed_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Doedicurus (Mountain) admincheat summon Doed_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Badass/Mountain/Doed_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Doed_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Doed_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Doedicurus (Poison) admincheat summon Doed_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Badass/Poison/Doed_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Doed_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Doed_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Doedicurus (Snow) admincheat summon Doed_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Doedicurus/Badass/Snow/Doed_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Doed_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Doed_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Onychonycteris (Fire) admincheat summon Bat_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bat/Badass/Fire/Bat_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Bat_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bat_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Onychonycteris (Mountain) admincheat summon Bat_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bat/Badass/Mountain/Bat_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Bat_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bat_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Onychonycteris (Poison) admincheat summon Bat_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bat/Badass/Poison/Bat_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Bat_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bat_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Onychonycteris (Snow) admincheat summon Bat_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Bat/Badass/Snow/Bat_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Bat_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Bat_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Spinosaurus (Fire) admincheat summon Spino_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Badass/Fire/Spino_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Spino_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Spino_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Spinosaurus (Mountain) admincheat summon Spino_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Badass/Mountain/Spino_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Spino_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Spino_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Spinosaurus (Poison) admincheat summon Spino_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Badass/Poison/Spino_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Spino_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Spino_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Spinosaurus (Snow) admincheat summon Spino_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spino/Badass/Snow/Spino_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Spino_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Spino_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Direwolf (Fire) admincheat summon Direwolf_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Badass/Fire/Direwolf_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Direwolf_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Direwolf (Mountain) admincheat summon Direwolf_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Badass/Mountain/Direwolf_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Direwolf_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Direwolf (Poison) admincheat summon Direwolf_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Badass/Poison/Direwolf_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Direwolf_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Direwolf (Snow) admincheat summon Direwolf_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Direwolf/Badass/Snow/Direwolf_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Direwolf_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Direwolf_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Pulmonoscorpius (Fire) admincheat summon Scorpion_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Scorpion/Badass/Fire/Scorpion_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Scorpion_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Scorpion_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Pulmonoscorpius (Mountain) admincheat summon Scorpion_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Scorpion/Badass/Mountain/Scorpion_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Scorpion_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Scorpion_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Pulmonoscorpius (Poison) admincheat summon Scorpion_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Scorpion/Badass/Poison/Scorpion_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Scorpion_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Scorpion_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Pulmonoscorpius (Snow) admincheat summon Scorpion_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Scorpion/Badass/Snow/Scorpion_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Scorpion_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Scorpion_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Argentavis (Fire) admincheat summon Argent_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Badass/Fire/Argent_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Argent_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Argentavis (Mountain) admincheat summon Argent_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Badass/Mountain/Argent_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Argent_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Argentavis (Poison) admincheat summon Argent_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Badass/Poison/Argent_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Argent_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Argentavis (Snow) admincheat summon Argent_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Argentavis/Badass/Snow/Argent_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Argent_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Argent_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Beelzebufo (Fire) admincheat summon Toad_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Toad/Badass/Fire/Toad_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Toad_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Toad_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Beelzebufo (Mountain) admincheat summon Toad_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Toad/Badass/Mountain/Toad_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Toad_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Toad_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Beelzebufo (Poison) admincheat summon Toad_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Toad/Badass/Poison/Toad_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Toad_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Toad_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Beelzebufo (Snow) admincheat summon Toad_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Toad/Badass/Snow/Toad_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Toad_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Toad_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Procoptodon (Fire) admincheat summon Procoptodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Procoptodon/Badass/Fire/Procoptodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Procoptodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Procoptodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Procoptodon (Mountain) admincheat summon Procoptodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Procoptodon/Badass/Mountain/Procoptodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Procoptodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Procoptodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Procoptodon (Poison) admincheat summon Procoptodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Procoptodon/Badass/Poison/Procoptodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Procoptodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Procoptodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Procoptodon (Snow) admincheat summon Procoptodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Procoptodon/Badass/Snow/Procoptodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Procoptodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Procoptodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Megalodon (Fire) admincheat summon Megalodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Badass/Fire/Megalodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Megalodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Megalodon (Mountain) admincheat summon Megalodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Badass/Mountain/Megalodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Megalodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Megalodon (Poison) admincheat summon Megalodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Badass/Poison/Megalodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Megalodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Megalodon (Snow) admincheat summon Megalodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Megalodon/Badass/Snow/Megalodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Megalodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Megalodon_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Pteranodon (Fire) admincheat summon Ptero_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ptero/Badass/Fire/Ptero_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Ptero_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ptero_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Pteranodon (Mountain) admincheat summon Ptero_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ptero/Badass/Mountain/Ptero_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Ptero_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ptero_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Pteranodon (Poison) admincheat summon Ptero_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ptero/Badass/Poison/Ptero_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Ptero_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ptero_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Pteranodon (Snow) admincheat summon Ptero_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ptero/Badass/Snow/Ptero_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Ptero_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ptero_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Ankylo (Fire) admincheat summon Ankylo_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Badass/Fire/Ankylo_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Ankylo_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Ankylo (Mountain) admincheat summon Ankylo_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Badass/Mountain/Ankylo_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Ankylo_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Ankylo (Poison) admincheat summon Ankylo_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Badass/Poison/Ankylo_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Ankylo_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Ankylo (Snow) admincheat summon Ankylo_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ankylo/Badass/Snow/Ankylo_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Ankylo_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Ankylo_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass TerrorBird (Fire) admincheat summon TerrorBird_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Badass/Fire/TerrorBird_Character_BP-Badass-Fire_GNS.TerrorBird_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass TerrorBird (Mountain) admincheat summon TerrorBird_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Badass/Mountain/TerrorBird_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.TerrorBird_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass TerrorBird (Poison) admincheat summon TerrorBird_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Badass/Poison/TerrorBird_Character_BP-Badass-Poison_GNS.TerrorBird_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass TerrorBird (Snow) admincheat summon TerrorBird_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/TerrorBird/Badass/Snow/TerrorBird_Character_BP-Badass-Snow_GNS.TerrorBird_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “TerrorBird_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Castoroides (Fire) admincheat summon Beaver_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Beaver/Badass/Fire/Beaver_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Beaver_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Castoroides (Mountain) admincheat summon Beaver_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Beaver/Badass/Mountain/Beaver_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Beaver_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Castoroides (Poison) admincheat summon Beaver_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Beaver/Badass/Poison/Beaver_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Beaver_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Castoroides (Snow) admincheat summon Beaver_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Beaver/Badass/Snow/Beaver_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Beaver_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Pachy (Fire) admincheat summon Pachy_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Pachy/Badass/Fire/Pachy_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Pachy_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Pachy_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Pachy (Mountain) admincheat summon Pachy_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Pachy/Badass/Mountain/Pachy_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Pachy_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Pachy_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Pachy (Poison) admincheat summon Pachy_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Pachy/Badass/Poison/Pachy_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Pachy_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Pachy_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Pachy (Snow) admincheat summon Pachy_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Pachy/Badass/Snow/Pachy_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Pachy_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Pachy_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Monkey (Fire) admincheat summon Monkey_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Monkey/Badass/Fire/Monkey_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Monkey_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Monkey (Mountain) admincheat summon Monkey_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Monkey/Badass/Mountain/Monkey_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Monkey_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Monkey (Poison) admincheat summon Monkey_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Monkey/Badass/Poison/Monkey_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Monkey_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Monkey (Snow) admincheat summon Monkey_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Monkey/Badass/Snow/Monkey_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Monkey_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Badass Sabertooth (Fire) admincheat summon Saber_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Badass/Fire/Saber_Character_BP-Badass-Fire_GNS.Saber_Character_BP-Badass-Fire_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Saber_Character_BP-Badass-Fire_GNS_C” 200
Badass Sabertooth (Mountain) admincheat summon Saber_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Badass/Mountain/Saber_Character_BP-Badass-Mountain_GNS.Saber_Character_BP-Badass-Mountain_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Saber_Character_BP-Badass-Mountain_GNS_C” 200
Badass Sabertooth (Poison) admincheat summon Saber_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Badass/Poison/Saber_Character_BP-Badass-Poison_GNS.Saber_Character_BP-Badass-Poison_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Saber_Character_BP-Badass-Poison_GNS_C” 200
Badass Sabertooth (Snow) admincheat summon Saber_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Saber/Badass/Snow/Saber_Character_BP-Badass-Snow_GNS.Saber_Character_BP-Badass-Snow_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Beaver_Character_BP-Badass-Snow_GNS_C” 200
Elite Spider admincheat summon SpiderS_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Spider/Elite/SpiderS_Character_BP-Elite_GNS.SpiderS_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “SpiderS_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Dragonfly admincheat summon Dragonfly_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dragonfly/Elite/Dragonfly_Character_BP-Elite_GNS.Dragonfly_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dragonfly_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Boa admincheat summon BoaFrill_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Boa/Elite/BoaFrill_Character_BP-Elite_GNS.BoaFrill_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “BoaFrill_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Ant admincheat summon FlyingAnt_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Ant/Elite/FlyingAnt_Character_BP-Elite_GNS.FlyingAnt_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “FlyingAnt_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Dilo admincheat summon Dilo_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dilo/Elite/Dilo_Character_BP-Elite_GNS.Dilo_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dilo_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Dimorph admincheat summon Dimorph_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dimorphodon/Elite/Dimorph_Character_BP-Elite_GNS.Dimorph_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dimorph_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Golden Dodo admincheat summon GoldDodo_Character_BP_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dodo/Elite/Unique/GoldDodo_Character_BP_GNS.GoldDodo_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “GoldDodo_Character_BP_GNS_C” 200
Elite Dodo admincheat summon Dodo_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Dodo/Elite/Dodo_Character_BP-Elite_GNS.Dodo_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Dodo_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Oviraptor admincheat summon Oviraptor_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Oviraptor/Elite/Oviraptor_Character_BP-Elite_GNS.Oviraptor_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Oviraptor_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Elite Monkey admincheat summon Monkey_Character_BP-Elite_GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Monkey/Elite/Monkey_Character_BP-Elite_GNS.Monkey_Character_BP-Elite_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Monkey_Character_BP-Elite_GNS_C” 200
Rudolf admincheat summon Rudolf_Character_BP _GNS_C admincheat spawndino “Blueprint’/Game/Mods/Genesis/Dinosaurs/Stag/Elite/Rudolf_Character_BP_GNS.Rudolf_Character_BP_GNS'” 1 1 1 200 admincheat GMSummon “Rudolf_Character_BP _GNS_C” 200
Ancient Raptor admincheat summon BoneRaptor_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “BoneRaptor_Character_BP_GNS_C” 200
Ancient Carno admincheat summon BoneCarno_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “BoneCarno_Character_BP_GNS_C” 200
Ancient Rex admincheat summon BoneRex_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “BoneRex_Character_BP_GNS_C” 200
Zomdodo admincheat summon ZombieDodo_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ZombieDodo_Character_BP_GNS_C” 200
Silver Zomdodo admincheat summon SilverDodo_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “SilverDodo_Character_BP_GNS_C” 200
Resource Monkey (Green) admincheat summon ResourcePygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ResourcePygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Ammo Monkey (Yellow) admincheat summon AmmoPygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “AmmoPygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Armor Monkey (Blue) admincheat summon ArmorPygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ArmorPygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Weapons Monkey (Red) admincheat summon WeaponPygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “WeaponPygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Kibble Monkey (Black) admincheat summon KibblePygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “KibblePygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Structure Monkey (White) admincheat summon StructurePygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “StructurePygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Saddles Monkey (Purple) admincheat summon SaddlePygmy_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “SaddlePygmy_Character_BP_GNS_C” 200
Apex Utahraptor admincheat summon ApexRaptor_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ApexRaptor_Character_BP_GNS_C” 200
Apex Carnotaurus admincheat summon ApexCarno_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ApexCarno_Character_BP_GNS_C” 200
Apex Tyrannosaurus admincheat summon ApexRex_Character_BP_GNS_C admincheat GMSummon “ApexRex_Character_BP_GNS_C” 200

Let us know what you think.

Leave a Reply