Tue. Jul 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆไม่เกิด

ark-survival-evolved-mod-creature-not-spawn สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆไม่เกิด” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจากจำนวนของสิ่งมีชีวิตบนแผนที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว
ปัญหานี้ถือเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเกมอัพเดตเวอร์ชั่นและมีการเพิ่มสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามา หรือ เราได่ติดตั้ง Mod สิ่งมีชีวิตใหม่ๆ แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราใช้ข้อมูลเซฟเกมเดิมในการเล่น ซึ่งก็แน่นอนว่าในข้อมูลเซฟเดิมของเรานั้น ยังมีสิ่งมีชีวิตเก่าอยู่เต็มทั่วทั้งแผนที่ ทำให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ไม่สามารถเกิดลงบนแผนที่ได้อีก ด้วยข้อจำกัดของจำนวนสิ่งมีชีวิตบนแผนที่ จะไม่สามารถเกิดได้เมื่อมีจำนวนเกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้
แนวทางแก้ไข
  • วิธีแก้ที่ 1 : ลดจำนวนของ สิ่งมีชีวิต บนแผนที่ลง ด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น กำจัดเองโดยการเล่นตามปกติ หรือ ใช้คำสั่ง DestroyWildDinos เป็นต้น
  • วิธีแก้ที่ 2 : ลบข้อมูลเซฟเกมทั้งหมด ข้อมูลเซฟเกม (Save Game) (เป็นวิธีที่แนะนำ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการใช้ข้อมูลเซฟเกมเก่าในการเล่นนั้น จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเล่นเกมหรือไม่)
  • วิธีแก้ที่ 3 : ปลดข้อจำกัดของจำนวนสิ่งมีชีวิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยการตั้งค่าโดยใช้คำสั่ง DinoCountMultiplier (วิธีนี้ไม่แนะนำให้ทำ เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องเป็นอย่างมาก และมีโอกาสส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องได้ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจจะทำให้ไฟล์เกม เซฟเกมเสียหาย และแย่ที่สุดอาจจะทำให้เครื่องค้างได้เลยทีเดียว)

Let us know what you think.

Leave a Reply