Tue. Jul 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : เข้าเกมไม่ได้ หลุดตั้งแต่เข้าเกม

ark-survival-evolved-config-crash สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “เข้าเกมไม่ได้ หลุดตั้งแต่เข้าเกม” สำหรับอาการก็คือ เข้าเกมแล้ว ยังไม่ทันเข้าถึงหน้าเมนูเกม เกมก็ Error แล้วหลุดออกจากเกมซะแล้ว วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจากไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดหรืออัพเดตอาจจะเสียหรือสูญหาย
ในบางครั้งเกมที่ดาวน์โหลดมา อาจจะเสียหาย หรือถูกทำให้เสียหาย
แนวทางแก้ไข
สาเหตุที่ 2 : เกิดจากไฟล์ตั้งค่าต่างๆของเกมเสียหาย
ในบางครั้งไฟล์ตั้งค่าเกมอาจจะเสียหายได้เสมอ จากการกระทำโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เช่น เกมปิดตัวเกมอย่างผิดวิธี หรือ เกมค้างแล้ว Restart เครื่อง หรือไฟดับแล้วทำให้เกมดับไปด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้การบันทึกไฟล์ตั้งค่าต่างๆนั้นเสียหาย และเมื่อเราเข้าเกม เมื่อเกมไม่สามารถโหลดการตั้งค่าต่างๆได้ จึงทำให้เกมไม่สามารถทำงานได้
แนวทางแก้ไข

Let us know what you think.

Leave a Reply