Fri. Jul 19th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : แสงอาทิตย์สว่างจนเกินไป

ark-survival-evolved-too-bright สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “แสงอาทิตย์สว่างจนเกินไป” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจากการตั้งค่าของเกม
โดยทั่วไปแล้วเกมจะตั้งค่ามาเพื่อเน้นความสมจริง แต่ในบางครั้งความสมจริงนั้น ก็อาจจะดูเกินจริงและทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น
แนวทางแก้ไข
ให้เราเปิด Console ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่ง r.bloomquality 0 และ r.lightshafts 0
คำสั่ง คัดลอก
r.bloomquality 0 [pw-clippy caption=”copy”]r.bloomquality 0[/pw-clippy]
r.lightshafts 0 [pw-clippy caption=”copy”]r.lightshafts 0[/pw-clippy]

Let us know what you think.

Leave a Reply