Mon. Jul 15th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ARK: Survival Evolved : Video driver crashed and was reset!

ark-survival-evolved-video-driver-crashed-and-was-reset สำหรับคนที่เล่น Osiris: New Dawn แล้วพบกับปัญหา “Video driver crashed and was reset! Make sure your video drivers are up to date. Exiting…” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ
สาเหตุที่ 1 : เกิดจากไดร์เวอร์ของการ์ดจอเป็นเวอร์ชั่นเก่า
แนวทางแก้ไข
สาเหตุที่ 2 : เกิดจากไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดหรืออัพเดตอาจจะเสียหรือสูญหาย
สาเหตุบางครั้งอาจจะเกิดจากการอัพเดตผิดพลาด ไฟล์บางไฟล์ถูกลบหรือสูญหาย อาจจะเกิดจาก Antivirus หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
แนวทางแก้ไข
สาเหตุที่ 3 : เกิดจากเครื่องมีปัญหากับอัพเดตของเกม
สำหรับสาเหตุนี้ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่ในบางอัพเดตของเกม อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องพบกับปัญหานี้ ซึ่งอาจจะเกิดจาก ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้ไม่รองรับกับเกม วิธีตรวจสอบง่ายๆก็คือ ถ้าก่อนหน้าเล่นได้ปกติ แต่พอเกมอัพเดตเวอร์ชั่นแล้วมีปัญหา ปัญหาอาจจะเกิดมาจากอัพเดตก็ได้
แนวทางแก้ไข
  • หากเกิดจากสาเหตุนี้ ผู้เล่นอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องรอการแก้ไขจากทีมพัฒนาเกม หรือติดต่อทีมพัฒนาเพื่อขอแนวทางแก้ไข : ช่องทางติดต่อ Support

Let us know what you think.

Leave a Reply