Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Attack On Titan Tribute Game : วิธีการเล่นแบบ LAN

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Play-LAN สำหรับเกม Attack On Titan Tribute Game นั้น เราสามารถเล่นในแบบ LAN ได้อีกด้วย

ปัจจุบันในการเล่น Attack On Titan Tribute Game แบบ LAN ไม่มีอีกต่อไป เพราะเราสามารถเล่นในแบบออนไลน์ได้เลย

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Play-LAN-01 โดยเราสามารถเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน LAN ได้จากเมนู LAN

ในเวอร์ชั่นเกมปัจจุบัน ปุ่มนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Play-LAN-02 เราสามารถกรอก IP Address และ Port ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นๆได้

เมนูนี้ยังคงมีอยู่ในเวอร์ชั่นของ RC Mod แต่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบเกมถูกยกเลิกการใช้งานระบบนี้ไปแล้ว

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Play-LAN-03

Let us know what you think.

Leave a Reply