Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

DARK SOULS III : Ember

Dark-Souls-III-Ember Ember เป็นบัพสถานะพิเศษในเกม DARK SOULS III ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเลยทีเดียว Dark-Souls-III-Ember-01 โดยผู้เล่นที่ได้รับสถานะพิเศษนี้ จะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1.3 เท่า และจะมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบในรูป และจะมีออร่าไฟที่ตัวละครอีกด้วย Dark-Souls-III-Ember-02 และสิ่งสำคัญของ Ember คือจะทำให้เราสามารถเล่นในแบบออนไลน์ (Online) ได้ โดยเราสามารถเรียกผู้เล่นอื่นๆมาช่วยในฐานะของ Phantom ได้ และในทางกลับกันก็จะสามารถถูกผู้เล่นรุกรานในฐาน Phantom ก็ได้เช่นกัน

ผู้เล่นที่เป็น Phantom จะไม่สามารถใช้งานสถานะนี้ได้

Dark-Souls-III-Ember-03 โดยเราจะได้รับสถานะ Ember นี้ทันที เมื่อเราสามารถเคลียร์เอเรียนั้นๆได้สำเร็จ Dark-Souls-III-Ember-04 หรือจากการใช้งานไอเทมที่ชื่อว่า Ember Dark-Souls-III-Ember-05 ซึ่ง Ember นี้มีดรอบทั่วไปบนเอเรียต่างๆ แต่เราสามารถซ์้อจาก NPC ได้เช่นกัน Dark-Souls-III-Ember-06 ในราคา 2500 soul Dark-Souls-III-Ember-07 ข้อควรระวัง : เราจะสูญเสียสถานะนี้ เมื่อเราตาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม แต่กรณีที่ตายในฐานะ Phantom เราจะไม่สูญเสียสถานะนี้

Let us know what you think.

Leave a Reply