Sun. Jun 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Deceit : ค้างหน้าโหลดเข้าเกม

Deceit : ค้างหน้าโหลดเข้าเกม

Deceit : ค้างหน้าโหลดเข้าเกม

สารบัญเกม (Table of Contents) – Deceit

ปัญหา ค้างหน้าโหลดเข้าเกม เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในเกม Deceit ซึ่งในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูล รวมไปถึงแนวทางแก้ไขเท่าที่เราสามารถหาได้ หากคุณพบเจอปัญหานี้ แต่ยังหาแนวทางแก้ไขไม่ได้ ลองศึกษาจากบทความนี้ได้เลยครับ

แนวทางแก้ไขในบทความนี้ อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี เพราะปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม

ลักษณะของปัญหาและอาการ

เมื่อเราเข้าเกม หน้าจอโหลดเข้าเกมจะโหลดค้างอยู่แบบนั้น

สาเหตุที่น่าทำให้เกิดปัญหา?

เกิดจากเกมของผู้เล่นบางคนอาจจะเกิดปัญหาเกมระหว่างโหลดเข้าเกม ส่งผลทำให้ผู้เล่นทุกคนในห้องโหลดค้าง

เกิดจากอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่มีปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

ให้ปิดเกมและเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

ให้ลองรีสตาร์ท เราเตอร์ (Router) แล้วลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนไปใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆแทน

กรณีที่ทำตามแล้วแก้ไขไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลือ เราแนะนำให้ติดต่อทีมพัฒนาเกมโดยตรงจากที่อยู่ดังนี้ : ช่องทางติดต่อทีมงาน (Support)

บทความที่น่าสนใจอื่นๆของ Deceit

Let us know what you think.

Leave a Reply