Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

ตัวละครพิเศษจาก DLC

ตัวละครพิเศษจาก DLC (Downloadable content) นั้น สามารถปลดล็อคได้ต่อเมื่อเรามี DLC นั้นๆอยู่เท่านั้น ปัจจุบันตัวละครพิเศษที่ได้จาก DLC มีดังนี้ GT Pack 1 DLC Dragonball-Xenoverse-Character-DLC-04
  • Vegeta (Super Saiyan 4)
Dragonball-Xenoverse-Character-DLC-01
  • Goku (GT)
Dragonball-Xenoverse-Character-DLC-02
  • Trunks (GT)
Dragonball-Xenoverse-Character-DLC-03
  • Pan
GT Pack 2 DLC Dragonball-Xenoverse-GT-Saga-Second-Half-08
  • Mira
Dragonball-Xenoverse-GT-Saga-Second-Half-09
  • Towa
Dragonball-Xenoverse-GT-Saga-Second-Half-06
  • Nuova Shenron
Dragonball-Xenoverse-GT-Saga-Second-Half-07
  • Eis Shenron

Let us know what you think.

Leave a Reply