Tue. Jul 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Forge of Gods : ระบบเพื่อน (Friends)

Forge-of-Gods-Friend ระบบเพื่อน (Friends) ในเกม Forge of Gods เป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยสนับสนุนการเล่นเกมจากผู้เล่นด้วยกัน ซึ่งทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง Forge-of-Gods-Friend-01 เมื่อไอดีของเรา มี เลเวล 5 เราก็จะสามารถใช้ระบบนี้ได้ Forge-of-Gods-Friend-02 โดยเราสามารถมีเพื่อนได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถมีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเลเวลของเราสูงขึ้น สำหรับข้อดีของการมีเพื่อนอย่างแรกก็คือ เราจะได้รับ เนื้อ (Meat) สำหรับเล่นเกมนี้เพิ่มขึ้น ถ้าหากเพื่อนเรากดส่ง เนื้อ ให้กับเรา และในทางกลับกันเราเองก็สามารถกดส่ง เนื้อ ให้เพื่อนของเราได้เช่นกัน โดยสามารถกดส่งได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น Forge-of-Gods-Friend-03 ซึ่งเราสามารถชวนเพื่อน โดยการนำไอดีของเพื่อนคนนั้นมาเติม ซึ่งเมื่อเติมแล้วทั้งเราและเพื่อนก็จะได้รับ ตัวละคร (Creatures) ไปใช้ฟรีๆอีกด้วย นอกจากนี้หน้านี้ก็ยังใช้ในการเติมโค้ดโปรโมชั่นของเกมต่างๆอีกด้วย Forge-of-Gods-Friend-04 และการมีเพื่อน ยังมีข้อดีอีกก็คือ เราสามารถนำ Warlord ของเพื่อนเรา มาช่วยต่อสู้ได้อีกด้วย Forge-of-Gods-Friend-05 และยังไม่หมดเท่านี้ เรายังสามารถนำ Pal Points ที่ได้รับ เมื่อเราใช้ Warlord ของเพื่อน หรือ เมื่อเพื่อนของเราใช้ Warlord ของเรา ไปสุ่ม ตัวละคร จาก Pal’s Crypt ได้อีกด้วย

Let us know what you think.

Leave a Reply