Sun. Jun 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Hurtworld : วิธีสร้างบ้าน (Building a House)

วิธีสร้างบ้าน (Building a House) หรือการสร้างฐานทัพในเกม Hurtworld นั้นทำได้ไม่ยากเลยครับ ในบทความนี้เราจะสอนวิธีการสร้างบ้านแบบง่ายๆ ในแค่ไม่กี่ขั้นตอนครับ Hurtworld-Basic-House-01 ขั้นแรกสุดให้เราสร้าง Workbench_Icon Workbench ขึ้นมาก่อน Hurtworld-Basic-House-02 จากนั้นให้เราสร้าง Construction_Hammer_Icon Construction Hammer ซึ่งสามารถสร้างได้จาก Workbench_Icon Workbench และต่อด้วยการสร้างวีตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการสร้าง Hurtworld-Basic-House-03 เมื่อเราใช้งาน Construction_Hammer_Icon Construction Hammer จากนั้นกดปุ่ม F เราจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างในส่วนต่างๆได้ ซึ่งขั้นแรกสุดให้เราสร้าง Foundation ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งใช้ Concrete_Icon Concrete ในการสร้าง Hurtworld-Basic-House-04 จากนั้นให้เราหาตำแหน่งสำหรับสร้าง Hurtworld-Basic-House-05 ซึ่งในตัวอย่างนี้ เราสร้างแบบ 4 บล็อค Hurtworld-Basic-House-06 เราก็จะได้พื้นที่สำหรับเป็นฐานในการสร้างบ้านของเรา Hurtworld-Basic-House-07 ต่อไป คือการสร้างกำแพง (Wall) ซึ่งในตัวอย่างเราใช้ Wood Wall ซึ่งใช้ Wood_Plank_Icon Wood Plank เป็นวัตถุดิบในการสร้าง Hurtworld-Basic-House-08 ในการสร้างกำแพงนั้น จะมีตำแหน่งในเราวางเป็นจุดสีเขียว เราก็เพียงเลือกตำแหน่งให้ตรงกับจุด ก็เท่านั้นเอง Hurtworld-Basic-House-09 และอย่าลืมเว้นช่อง สำหรับสร้างประตูด้วย Hurtworld-Basic-House-10 ต่อไป เราจะใช้ Floor ในการสร้างเพดาน ซึ่งใช้ Wood_Plank_Icon Wood Plank เป็นวัตถุดิบในการสร้างเช่นกัน Hurtworld-Basic-House-11 วิธีการสร้างก็เช่นเดียวกับการสร้างกำแพง Hurtworld-Basic-House-12 เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย Hurtworld-Basic-House-13 ต่อไปคือการสร้างประตู ซึ่งในตัวอย่างนี้ เราใช้ Wooden Doorway และ Wooden Door Hurtworld-Basic-House-14 โดยให้เราสร้าง Doorway จากนั้นจึงค่อยสร้าง Door Hurtworld-Basic-House-17 เท่านี้ก็เสร็จแล้ว สำหรับการสร้างบ้านแบบง่ายๆ Hurtworld-Basic-House-18 สิ่งต่อไปคือ ให้เราสร้าง Ownership Stake ซึ่งสร้างได้จาก Workbench_Icon Workbench เพื่อบันทึกจุดเกิด และกำหนดจุดเป็นที่มั่นของเรา Hurtworld-Basic-House-19 โดยเราสามารถกำหนดให้จุดนี้เป็นจุดเกิดในกรณีที่เราตายได้ โดยคลิกที่ Set Spawn ซึ่งเราสามารถเซตได้เพียง 1 จุดเท่านั้น Hurtworld-Basic-House-20 และยังสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานสิ่งต่างๆของผู้เล่นอื่นๆบนพื้นที่ได้อีกด้วย Hurtworld-Basic-House-21 ภายในเราสามารถเก็บข้าวของต่างๆได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Hurtworld-Basic-House-22 สำหรับคนที่มี ยานพาหนะ (Vehicles) ก็สามารถสร้างโรงรถสำหรับเก็บรถของเราได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ยานพาหนะ (Vehicles)

Let us know what you think.

Leave a Reply