Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

King Arthur’s Gold : ตัวละคร (Characters)

King-Arthur-s-Gold-Character ตัวละคร (Characters) ในเกม King Arthur’s Gold เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้น King-Arthur-s-Gold-Character-01 โดยเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครของเราได้อย่างหลากหลาย King-Arthur-s-Gold-Character-02 โดยเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ Settings จากนั้นเลือกไปที่ Player King-Arthur-s-Gold-Character-03 โดยเราสามารถเลือกเพศ ชาย และ หญิง และยังสามารถเปลี่ยนส่วนหัวของตัวละครของเราได้อีกด้วย King-Arthur-s-Gold-Character-04 สำหรับส่วนลำตัวจะขึ้นอยู่กับ คลาส (Classes) ที่เรากำลังเล่นอยู่ King-Arthur-s-Gold-Character-05 ซึ่งตัวละคร หญิง และ ชาย นั้น สิ่งที่แตกต่างกันจะมีเพียงส่วนหัวเท่านั้น ส่วนลำตัวไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด

Let us know what you think.

Leave a Reply