Tue. Jul 16th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

One Piece: Unlimited World Red : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

ความต้องการของระบบ (System Requirement) เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเช็คให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม One Piece: Unlimited World Red เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่าเหมาะสมกับการเล่นเกมนี้หรือไม่ เราอาจจะพบปัญหาต่างๆตามมา ไม่ว่าจะปัญหาเกมกระตุก เกมหน่วง เกมค้าง หรือปัญหาอื่นๆที่มากวนใจ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจจะทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลย

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
 • Processor: Core2Duo 2.4GHz
 • Memory: 2 GB
 • Video Card: Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 (512 MB)
 • Sound Card: ที่ติดตั้งมาบน Mainboard
 • DirectX: Version 11
 • HDD Space: 16 GB

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
 • Processor: Intel Core i5 2.8GHz
 • Memory: 8 GB
 • Video Card: AMD Radeon HD 7700 / NVIDIA Geforce GTX 560
 • Sound Card: ที่ติดตั้งมาบน Mainboard
 • DirectX: Version 11
 • HDD Space: 16 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

สำหรับคนที่ดูสเปคเครื่องไม่เป็นสามารถดูได้โดยใช้วิธีการดังนี้ : วิธีดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์

Let us know what you think.

Leave a Reply